Bab 2 Ting. 5
an hour ago
sirlucas_84
Save
Edit
Host a game
Play LiveLive
Assign HW
Solo Practice
Practice
30 QuestionsShow answers
 • Question 1
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Bilakah bermulanya gerakan pemimpin tempatan?

  answer choices

  Pendudukan Jepun

  Awal kedatangan British

  Penguasaan Potugis di Melaka

  Kemerdekaan Indonesia

 • Question 2
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Antara berikut yang manakah bukan sebab penentangan gerakan pemimpin tempatan?

  answer choices

  Pengaruh luar

  Dasar penaklukan British

  Kesulitan penduduk tempatan

  Campur tangan dalam adat resam tempatan

 • Question 3
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Mengapakah berlakunya penentangan di kawasan tersebut?

  answer choices

  Naning dijadikan sebagai wilayah Melaka

  Penubuhan balai polis

  Pengenalan undang-undang British

  Mengganggu hak pembesar

 • Question 4
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Apakah sebab tokoh tersebut menentang James Brookr di Sarawak?

  answer choices

  Menghalang pelayaran mereka d Sg. Saribas

  Orang Iban dianggap sebagai lanun

  Pembinaan balai polis

  Pengenalan cukak kepala dan perahu

 • Question 5
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Apakah kesan daripada penentangan tokoh tersebut?

  answer choices

  Dijatuhi hukuman gantung

  Dibuang negeri

  Melarikan diri

  Ditawarkan pencen

 • Question 6
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Mengapakah British menggunakan nama Sultan sebagai salah satu langkah mereka menamatkan penentangan pemimpin tempatan?

  answer choices

  Rakyat tidak akan derhaka kepada titah Sultan

  Sultan tidak mampu berbuat apa-apa

  British bijak mengatur strategi

  Rakyat hanya mendengar arahan British

 • Question 7
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Apakah peranan yang dimainkan oleh tokoh tersebut?

  answer choices

  Memperkenalkan sisem politik Barat

  Menandatangani perjanjian dengan Siam

  Orang Kanan British di Tanah Melayu

  Menyatukan negeri-negeri Melayu

 • Question 8
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Berikut merupakan kesan daripada kemasukan orang asing berterusan kecuali....

  answer choices

  Menetap di sini

  Meningkatkan jumlah imigran

  Mewujudkan persaingan kepada penduduk tempatan

  Memajukan sektor pelancongan negara

 • Question 9
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Apakah iktibar yang diperoleh oleh orang trmpatan daripada kejayaan British mematahkan serangan pemimpin tempatan?

  answer choices

  Memperbaiki diri dalam bidang pendidikan dan ekonomi

  Sentiasa berwaspada drngan janji British

  Mematahkan semangat juang yang berkobar-kobar

  Menerima dengan hati terbuka

 • Question 10
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Mengapa gerakan nasionalisme di Indonesia mempengaruhi kebangkitan nasionalisme di Tanah Melayu?

  answer choices

  Pejuang mereka berani dan lantang bersuara

  Persamaan dari segi geografi dan budaya

  Indonesia lebih ramai golongan intelek

  Nasionalisme Indonesia terdiri daripada ulama terkenal

 • Question 11
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Apakah tindakan yang dilakukan oleh Parti Komunis Malaya selama 14 hari penguasaan mereka di Tanah Melayu?

  answer choices

  Memulakan penyebaran ideologi komunis

  Menghalau British di Tanah Melayu

  Bekerjasama dengan Jepun

  Mendapatkan kemerdekaan negara

 • Question 12
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Apakah kesan yang wujud daripada pengenalan sistem pendidikan Inggeris dan vernakular?

  answer choices

  Melahirkan golongan intelektual

  Sistem pendidikan semakin maju

  Wujud persaingan antara orang tempatan dan golongan imigran

  Penggunaan satu bahasa pengantar

 • Question 13
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Yang manakah berikut bukan tokoh Gerakan Islah di Tanah Melayu....

  answer choices

  Za'ba

  Sheikh Tahir Jalaluddin

  Syed Syiekh al-Hadi

  Dr. Burhanuddin al-Helmy

 • Question 14
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Menubuhkan Press Jelutong

  Menerbitkan Saudara

  Menulis Hikayat Faridah Hanum


  Maklumat di atas berkaitan dengan....

  answer choices

  Sheikh Tahir Jalaluddin

  Syed Syeikh al-Hadi

  Dr. Burhanuddin al-Helmy

  Zainal Abidin Ahmad

 • Question 15
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Mengapakah Kaum Tua menentang Kaum Muda?

  answer choices

  Islam itu tentang akhirat dan menekankan fardu ain sahaja

  Mengkritik Raja dan pembesar Melayu

  Membetulkan pandangan mereka terhadap Islam

  Menyemat sikap mengkritik penjajah

 • Question 16
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Yang manakah berikut merupakan karya terkenal tokoh tersebut?

  answer choices

  Pelita Bahasa Melayu

  Utusan Melayu

  Ranjau Sepanjang Jalan

  Keris Melaka

 • Question 17
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Antara berikut yang manakah bukan isu yang dibangkitkan dalam Majalah Guru?

  answer choices

  Memperluas ilmu semua bidang

  Pendidikan anak-anak Melayu

  Memajukan bahasa dan sastera Melayu

  Membaiki taraf hidup orang Melayu

 • Question 18
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Apakah mesej yang terdapat dalam novel Melor Kuala Lumpur?

  answer choices

  Emansipasi wanita

  Mencintai tanah air

  Menghargai warisan bangsa

  Tentang gadis temlatan yang menolak cinta pegawai Inggeris

 • Question 19
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Apakah tujuan Persatuan Sahabat Pena Malaya (PASPAM)?

  answer choices

  Menjaga kepentingan sosioekonomi orang Melayu

  Menggalakkan ahlinya bertukar-tukar pendapat

  Menggabungkan tenaga intelektual Melayu

  Mendapatkan penempatan khas orang Melayu di Singapura

 • Question 20
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Mengapakah kesedaran berpersatuan di Sabah tidak menonjol?

  answer choices

  Taraf pendidikan masih rendah

  Tidak ramai golongan intelektual

  Hanya tertumpu di pedalaman sahaja

  Tiada pemimpin yang liberal

 • Question 21
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Apakah kesan positif Kongres Melayu yang diadakan pada tahun 1940?

  answer choices

  Berjaya menghalang penubuhan Malayan Union

  Mengatasi perasaan kenegerian

  Mewujudkan bangsa Melayu yang kuat

  Menarik perhatian British

 • Question 22
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Berikut merupakan inisiatif Ibrahim Haji Yakoob dalam Kesatuan Melayu Muda kecuali....

  answer choices

  Bekerjasama dengan Jepun

  Mewujudkan perpaduan pemuda Melayu

  Membeli Warta Malaya

  Menubuhkan Maahad II Ihya Assyariff

 • Question 23
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Apakah tujuan persatuan negeri diwujudkan semula?

  answer choices

  Menyemai semangat cintakan negara

  Mendapatkan perhatian British

  Mendapatkan kemerdekaan tanah air

  Menggabungkan tenaga intelektual Melayu

 • Question 24
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Apakah kejayaan yang dicapai oleh Kesatuan Melayu Singapura?

  answer choices

  Mengumpulkan semua intelektuan seluruh Tanah Melayu

  Mematahkan rancangan British mewujudkan Malayan Union

  Mendapatkan penempatan khas orang Melayu

  Menggerakkan kesedaran kebangsaan

 • Question 25
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Bagaimana Jepun mengawal gerakan nasionalisme di Tanah Melayu?

  answer choices

  Menyekat kebebasan bersuara penduduk

  Menubuhkan banyak sekolah

  Membenarkan orang Melayu terlibat dalam pentadbiran

  Menghalau British di Tanah Melayu

 • Question 26
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Semua di bawah merupakan dasar pemerintahan Jepun kecuali.....

  answer choices

  Mrngharamkan semua akhbar sebelumnya

  Menukar nama akhbar tempatan kepada nama Jepun

  Menggunakan bahasa Jepun di semua sekolah

  Mengadakan Kongres untuk orang tempatan

 • Question 27
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Mengapakah gerakan bawah tanah seperti MPAJA berlaku?

  answer choices

  Mendapatkan sokongan orang tempatan

  Ingin mewujudkan negara yang merdeka

  Tekanan daripada pihak Jepun

  Bekerjasama dengan Siam

 • Question 28
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Berikut merupakan ahli Force 136 kecuali.....

  answer choices

  Guru

  Pegawai Tadbir Kerajaan

  Golongan Intelektual

  Orang kampung

 • Question 29
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Apakah matlamat penubuhan Melayu Raya atau Indonesia Raya?

  answer choices

  Menghidupkan semula kegemilangan Empayar Melayu

  Mendapatkan kemerdekaan dengan secara radikal

  Ingin bekerjasama dengan Indonesia

  Mengusir Jepun dari Tanah Melayu

 • Question 30
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Di manakah peristiwa tersebut berlaku?

  answer choices

  King's House, Carcosa Seri Negara

  Victoria Institution, Kuala Lumpur

  Istana Sultan Perak

  Maktab Melayu Kuala Kangsar

Report an issue
Why show ads?
Report Ad
Join a game