Physics

11th

grade

Image

Ֆիզիկա 11/Մագնիսական փոխազդեցություն: Մագնիսական դաշտ:

46
plays

13 questions

Show Answers
See Preview
 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  2 minutes
  1 pt

  Որն է նախադասության ճիշտ շարունակությունը: Մագնիսական դաշտ կարելի է ստանալ՝

  Միայն հաստատուն մագնիսի միջոցով:

  Միայն շարժվող լիցքի միջոցով:

  Միայն փոփոխական էլեկտրական դաշտի միջոցով:

  Վերը նշված բոլոր եղանակներով:

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  2 minutes
  1 pt

  Ո՞ր դեպքում է շարժվող լիցքավորված մասսնիկի շուրջ առաջանում մագնիսական դաշտ:

  Միայն այն դեպքում, երբ մասնիկը շարժվում է արագացումով:

  Միայն այն դեպքում, երբ մասնիկը շարժվում է հավասարաչափ: դեպքում:

  Մասնիկի կամայական շարժման

  Ոչ մի դեպքում:

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  2 minutes
  1 pt

  Ո՞րն է նախադասության սխալ շարունակությունը: Մագնիսական դաշտն ազդում է՝

  հոսանքակիր հաղորդչի վրա:

  հաստատուն մագնիսի վրա:

  շարժվող լիցքի վրա:

  անշարժ լիցքի վրա:

 • Explore all questions with a free account

  Already have an account?