Elemente de fonetică
a day ago
anuti79_92784
Save
Edit
Host a game
Play LiveLive
Assign HW
Solo Practice
Practice
12 QuestionsShow answers
 • Question 1
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Identifică seria în care niciun cuvânt nu conţine nicio semivocală:

  answer choices

  bucurie, aurit, veselie, alcool

  auriu, întreit, poezie, biologie

  liniat, limpede, protocol, verzui

  oiță, înscriere, baie, vedenie

 • Question 2
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Litera x se pronunţă gz în toate cuvintele din seria:

  answer choices

  exercițiu, excursie, extemporal, examina

  examen, exercițiu, exil, exact

  excursie, exaltare, exercițiu, examen

 • Question 3
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  În cuvintele viu, seu, ierni, lui, semivocalele sunt, în ordine

  answer choices

  u, u, i, i

  u, u, i, u;

  i, e, i, u

  u, e, e, u

 • Question 4
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  În enunțul: Părăsit-au a lor cuiburi ș-au fugit de zile rele; sunt:

  answer choices

  15 silabe

  16 silabe

  17 silabe

  18 silabe

 • Question 5
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  În cuvântul examen sunt:

  answer choices

  6 litere, 6 sunete

  6 litere, 7 sunete,

  6 litere, 5 sunete

 • Question 6
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  În cuvintele cioban, ceartă sunt:

  answer choices

  6 litere, 5 sunete

  6 litere, 6 sunete

  6 litere, 7 sunete

 • Question 7
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Nu este despărțit corect în silabe:

  answer choices

  as-tfel

  ne-sta-bil

  in-e-gal

  deal

 • Question 8
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Seria care conține numai cuvinte bisilabice este:

  answer choices

  deal, pisoi, oaie, verde

  roșu, partaj, berbec, clasic

  codru, parc, aur, milos

  miau, cablu, rață, verde

 • Question 9
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Seria în care e și i sunt vocale este:

  answer choices

  cercel, ceapă, cireș, cioban

  ciolan, cercetare, cinci, cercei

  certificat, exercițiu, receptor, cicălitor

 • Question 10
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Cuvintele corect despărțite în silabe se află în seria:

  answer choices

  sub-li-ni-a, sculp-tor, dez-or-ga-ni-za

  su-bli-ni-a, scul-ptor, de-zor-ga-ni-za

  su-bli-nia, sculpt-or, de-zorg-a-ni-za

 • Question 11
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Care dintre variantele următoare reprezintă despărțirea corectă în silabe a cuvintelor.

  answer choices

  por-tar, va-lo-a-re, tem-po-rar, far-ma-ci-e

  por-tar, va-lo-a-re, tem-po-rar, far-ma-cie

  po-rtar, va-loa-re, tem-po-rar, far-ma-cie

  por-tar, va-loa-re, tem-po-rar, far-ma-ci-e

 • Question 12
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Seria în care e este numai vocală este:

  answer choices

  înghețată, seară, poezie, familie

  alee, poezie, biologie, severitate

  rea, viperă, liber, cerere

  idee, aerian, fiecare, teamă

Report an issue
Why show ads?
Report Ad
Join a game