QUIZ
Wielkości wprost proporcjonalne
a year ago by
20 questions
Q.

Zosia przeczytała, że na opakowaniu płynu do prania zaleca się użycie 120 ml płynu na 3 kg prania. Ile płynu należy wlać do pralki o pojemności 5 kg?

answer choices

160 ml

220 ml

200 ml

180 ml

Q.

Kserokopiarka w ciągu 20 sekund robi 14 kopii. Ile czasu potrzebuje kserokopiarka na zrobienie 35 kopii?

answer choices

50 sekund

18 sekund

45 sekund

1 minutę

Q.

Sześciu drwali w ciągu dnia ścina 14 drzew. Ile drzew w ciągu dnia zetnie 18 drwali?

answer choices

24

32

28

42

Q.

W kantorze wisi informacja 4$ = 3€. Ile dolarów można kupić za 27€?

answer choices

24

42

28

36

Q.

Samochód Mateusza przejechał 250 km i spalił 20 l benzyny. Ile litrów benzyny spali samochód Mateusza na 100 km?

answer choices

6 l

7 l

8 l

10 l

Q.

14% pewnej liczby równa się 56. Ile wynosi 20% tej liczby?

answer choices

400

100

72

80

Q.

Kamil przygotował drinka owocowego mieszając napój porzeczkowy z napojem wiśniowym w stosunku 2 : 3. Napoju porzeczkowego wziął 0,4 l. Ile wziął napoju wiśniowego?

answer choices

0,45 l

1,5 l

0,6 l

0,8 l

Q.

Martyna, Emilia i Wojtek podzielili się zyskiem ze sprzedaży truskawek w stosunku 3 : 4 : 5. Emilia otrzymała 120 zł. Ile otrzymał Wojtek?

answer choices

90 zł

120 zł

150 zł

300 zł

Q.

Rozwiązując równanie  4x1=13\frac{4}{x-1}=\frac{1}{3}  należy przyjąć założenie, że:

answer choices

≠ 0

x ≠ 1

x ≠ 3

x ≠ -1

Q.

Jeśli  2x=812\frac{2}{x}=\frac{8}{12}  to: 

answer choices

x = 2

x = 3

x = 4

x = 5

Q.

W szpitalu na ulicy Szwajcarskiej w Poznaniu w jedną godzinę laboratorium jest w stanie zrobić 16 testów na obecność koronawirusa. Laboratorium w czasie 4 godzin jest w stanie zrobić:

answer choices

20 testów

32 testy

64 testy

128 testów

Q.

Liczba 13 do liczby x ma się tak jak 5 do 9. Można zapisać jako:

answer choices

 13x=4513x=45  

 13x=59\frac{13}{x}=\frac{5}{9}  

 13x+59\frac{13}{x}+\frac{5}{9}  

 13  x = 5  913\ -\ x\ =\ 5\ -\ 9  

Q.

Przy podziale 500 zł w stosunku 3 : 2 : 5 otrzymamy kwoty:

answer choices

150 zł, 100 zł, 250 zł

100 zł, 150 zł, 250 zł

150 zł, 250 zł, 100 zł

250 zł, 100 zł, 150 zł

Q.

Koszt wg NFZ za jeden zrobiony test na obecność koronawirusa wynosi 460 zł. Jaki jest koszt zrobienia 5 testów?

answer choices

2300 zł

4600 zł

1380 zł

1840 zł

Q.

W pudełku jest 6 kul białych i 4 kule czarne. Stosunek kul białych do wszystkich wynosi:

answer choices

35\frac{3}{5}

23\frac{2}{3}

25\frac{2}{5}

32\frac{3}{2}

Q.

Pewna liczba x podzielona przez 7 daje ten sam wynik co iloraz liczby 3 przez 8. Można zapisać:

answer choices

x7=3+8\frac{x}{7}=3+8

x7=38\frac{x}{7}=3-8

x7=3 8\frac{x}{7}=3\ \cdot\ 8

x7=38\frac{x}{7}=\frac{3}{8}

Q.

Kosiarka w ciągu 2 godzin może skosić 0,4 ha łąki. Na skoszenie 3 ha łąki potrzeba:

answer choices

4 godz.

6 godz.

12 godz.

15 godz.

Q.

Jeżeli odcinek długości 20 m został podzielimy w stosunku 2 : 3 to krótsza część ma długość:

answer choices

5 m

8 m

10 m

12 m

Q.

Jeżeli 5 babeczek kosztuje 30 zł to 2 babeczki kosztują:

answer choices

10 zł

12 zł

15 zł

18 zł

Q.

Podczas pandemii koronawirusa klientów sklepu podzielono na pięć grup w stosunku 3 : 4 : 2 : 1 : 2. Ilu klientów było w najmniejszej grupie, jeśli w największej grupie było 40?

answer choices

5

8

10

12

Quizzes you may like
14 Qs
Równania
77 plays
14 Qs
Prefixes and Suffixes
6.9k plays
10 Qs
Fractions as Tenths and Hundredths
1.2k plays
Math - 4th
12 Qs
Add & Subtract Fractions with Uncommon Denominators
1.8k plays
10 Qs
Multiplying Fractions
8.9k plays
Math - 5th
13 Qs
Converting Improper Fractions and Mixed Numbers
3.9k plays
10 Qs
Mixed Numbers Improper Fractions
6.8k plays
Math - 5th
10 Qs
Law of Exponents
2.2k plays
Algebra 1
Why show ads?
Report Ad