kadar tindak balas kimia
Save
Edit
Host a game
Play LiveLive
Assign HW
Solo Practice
Practice
10 QuestionsShow answers
 • Question 1
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Apakah maksud kadar tindak balas?

  answer choices

  Pengurangan amaun hasil tindak balas

  Pengurangan amaun hasil tindak balas dengan masa

  Peningkatan amaun hasil tindak balas dengan masa

  Peningkatan amaun bahan tindak balas dengan masa

 • Question 2
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Unit manakah yang betul untuk kadar tindak balas?

  answer choices

  g mol-1

  g min-1

  mol dm-3

  kJ mol-1

 • Question 3
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Persamaan berikut mewakili satu tindak balas kimia.

  CaCO3 + 2HCl -----> CaCl2 + CO2 + H2O


  Graf manakah yang betul menunjukkan perubahan jisim bahan tindak balas yang digunakan secara berlebihan melawan masa?

  answer choices
 • Question 4
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Tindak balas manakah yang mempunyai kadar tindak balas yang paling tinggi?

  answer choices

  Pengaratan paip besi

  Fotosintesis dalam tumbuhan hijau

  Pembakaran ketulan kecil arang batu dalam udara

  Pembentukan stalaktik dan stalagmit dalam gua

 • Question 5
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Antara yang berikut, yang manakah mempunyai kadar tindak balas yang pa;ing rendah?

  answer choices

  Pembakaran etanol

  Penapaian glukosa

  Pengoksidaan magnesium

  Pemendakan argentum klorida

 • Question 6
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Antara padanan berikut, yang manakah betul tentang tindak balas yang mempunyai kadar tindak balas rendah dan kadar tindak balas tinggi?

  answer choices

  Kadar tindak balas rendah Kadar tindak balas tinggi

  Peneutralan antara asid hidroklorik Pengaratan besi

  dan larutan natrium hidroksida

  Kadar tindak balas rendah Kadar tindak balas tinggi

  Penguraian ganda dua antara Peneutralan antara asid

  larutan plumbum(II) nitrat dan hidroklorik dan larutan

  larutan kalium iodida natrium hidroksida

  Kadar tindak balas rendah Kadar tindak balas tinggi

  Pengaratan besi Penapaian larutan glukosa

  Kadar tindak balas rendah Kadar tindak balas tinggi

  Penapaian larutan glukosa Penguraian ganda dua antara

  larutan plumbum(II) nitrat dan

  larutan kalium iodida

 • Question 7
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Proses manakah yang mempunayi kadar tindak balas yang paling tinggi?

  answer choices

  Pengaratan

  Respirasi

  Pembakaran

  Fotosintesis

 • Question 8
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Persamaan kimia berikut mewakili tindak balas antara kalsium karbonat, CaCO3 dan asid hidroklorik, HCl.


  CaCO3(p) + 2HCl(ak) -----> CaCl2(ak) + CO2(g) + H2O(ce)


  Perubahan manakah boleh digunakan untuk menentukan kadar tindak balas?


  I Jisim kalsium karbonat per unit masa

  II Isipadu karbon dioksida dibebaskan per unit masa

  III Warna larutan per unit masa

  IV Jisim mendakan terhasil per unit masa

  answer choices

  I dan II

  I dan III

  II dan IV

  III dan IV

 • Question 9
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Tindak balas antara zink, Zn dengan asid hidroklorik, HCl diwakili oleh persamaan berikut:

  Zn(p) + 2HCl(ak) ------> ZnCl2(ak) + H2(g)


  Seorang murid ingin menentukan kadar tindak balas itu di makmal sekolah.

  Antara kaedah berikut, yang manakah yang paling sesuai?

  answer choices

  Menentukan perubahan suhu larutan dengan masa

  Menentukan perubahan kepekatan zink klorida dengan masa

  Menentukan isipadu gas hidrogen yang terbebas dengan masa

  Menentukan perubahan kepekatan asid hidroklorik dengan masa

 • Question 10
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Rajah 11 menunjukkan susunan radas bagi eksperimen

  untuk menentukan kadar tindak balas.


  Antara teknik berikut, yang manakah paling sesuai untuk menentukan kadar tindak balas itu?

  answer choices

  Mencatat masa sebaik sahaja mendakan mula terbentuk

  Mencatat masa untuk mendapatkan suhu maksimum

  Mencatat masa sebaik sahaja tanda pangkah tidak kelihatan

  Mencatat masa bagi perubahan nilai pH sehingga nilai pH yang tetap diperolehi

Report an issue
Why show ads?
Report Ad
Join a game