SUPER

World Languages

3rd -

5thgrade

Image

Từ vựng

402
plays

10 questions

Show Answers
See Preview
 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  30 seconds
  1 pt

  Trong câu có 1 từ bị sai, chữa lại như nào thì đúng?

  Dòng sông nấp loáng ánh mặt trời.

  Giòng sông nấp noáng ánh mặt trời.

  Dòng sông lấp loáng ánh mặt trời.

  Giòng xông lấp loáng ánh mặt trời.

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  30 seconds
  1 pt
  Image

  Từ nào gọi tên đúng đồ vật trong bức tranh?

  cái gậy

  cái chày

  cái cối

  cái giã

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  30 seconds
  1 pt

  Tìm từ viết đúng chính tả?

  giành giật

  dành giật

  giành dật

  dành dật

 • Explore all questions with a free account

  Already have an account?