Mathematics, Other

4th -

Professional Development

Image

prinsip perakaunan tingkatan 4

884

40 questions

 • 1. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt

  Antara berikut, penyataan manakah menerangkan tentang perakaunan?


  IMeliputi aktiviti merancang dan mengawal aktiviti perniagaan

  II Meliputi aktiviti menyediakan maklumat kewangan

  III Merekodkan semua urusniaga secara tunai

  IV Merupakan sebahagian daripada simpankira

  I dan II

  I dan III

  II dan IV

  III dan IV

 • 2. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt

  3.Simpan kira adalah proses

  Menyediakan maklumat kewangan sesuatu perniagaan

  Merekodkan urus niaga dalam dua akaun yang berbeza

  Merekodkan urus niaga perniagaan berasaskan sistem catatan bergu

  Mengelas, mentafsir, melapor dan menganalisis maklumat kewangan

 • 3. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt

  Antara pernyataan yang berikut, manakah yang benar tentang perakaunan?


  I Perakaunan lebih luas daripada simpan kira

  II Perakaunan merancang dan mengawal aktiviti perniagaan

  III Perakaunan hanya melibatkan proses merekodkan urus niaga

  IV Perakaunan dapat membantu pihak pengurusan meningkatkan keuntungan

  I, II

  I, IV

  II, III

  III, IV

 • Answer choices
  Tags
  Answer choices
  Tags