romantyzm
4 minutes ago
madzinka83
Save
Edit
Host a game
Play LiveLive
Assign HW
Solo Practice
Practice
18 QuestionsShow answers
 • Question 1
  30 seconds
  Report an issue
  Q. Romantyzm polski zawiera się w latach:
  answer choices
  1822 - 1876
  1822 - 1864
  1812 - 1864
  1832 - 1876
 • Question 2
  30 seconds
  Report an issue
  Q. Hasła epoki to:
  answer choices
  naturalizm, fantastyka, uczuciowość
  niezwykłość, uczucia, fantastyka
  wolność, indywidualizm, racjonalizm
  natura, ludowość, zbiorowość
 • Question 3
  30 seconds
  Report an issue
  Q. Polski romantyzm zapoczątkowało ukazanie się:
  answer choices
  "Ballad i romansów"
  "Dziadów"
  "Pana Tadeusza"
  "Kordiana"
 • Question 4
  30 seconds
  Report an issue
  Q. Romantyczna miłość jest:
  answer choices
  nieszczęśliwa i niespełniona
  nieszczęśliwa, ale spełniona
  namiętna i radosna
  stonowana i spokojna
 • Question 5
  30 seconds
  Report an issue
  Q. Romantycy w swoich działaniach kierowali się przede wszystkim:
  answer choices
  badaniami naukowymi
  radami innych
  rozumiem
  intuicją i głosem serca
 • Question 6
  30 seconds
  Report an issue
  Q. Bohater romantyczny jest:
  answer choices
  szczęśliwym, tajemniczym indywidualistą
  tajemniczym,
  konformistycznym samotnikiem
  nieszczęśliwym kochankiem kosmopolitą
  tajemniczym, zbuntowanym indywidualistą
 • Question 7
  30 seconds
  Report an issue
  Q. Romantycznym symbolem buntownika stał się:
  answer choices
  Prometeusz
  Herakles
  Zeus
  Antygona
 • Question 8
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Jakie wydarzenie uważa się na koniec romantyzmu w Polsce?

  answer choices

  powstanie listopadowe

  powstanie styczniowe

  powstanie warszawskie

 • Question 9
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Proszę wskazać, z którego utworu pochodzi poniższy cytat?

  „Pieśń to wielka, pieśń-tworzenie;

  Taka pieśń jest siła, dzielność,

  Taka pieśń jest nieśmiertelność!

  Ja czuję nieśmiertelność, nieśmiertelność tworzę.”

  answer choices

  " Dziady cz. III"

  " Dziady cz. II"

  " Romantyczność"

 • Question 10
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Członkowie tajnego stowarzyszenia studentów Uniwersytetu Wileńskiego działające w latach 1821 - 1823

  answer choices

  powstańcy

  emigrańci

  filomaci

  romantycy

 • Question 11
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Dziedzina rozważań nad sensem i prawidłowością dziejów

  answer choices

  historyzm

  prowidencjalizm

  metafizyka

  historiozofia

 • Question 12
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Bohater literacki będący samotnym zbuntowanym indywidualistą. Jego przeszłość kryje nieszcześliwą miłość lub zbrodnie. Często w podróży.

  answer choices

  bohater bajroniczny

  bohater gotycki

  bohater werterowski

  bohater ludowy

 • Question 13
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Gatunek liryczny składający się z 14 wersów podzielonych na 4 strofy (podział 4+4+3+3 lub 4+4+4+2)

  answer choices

  poemat dygresyjny

  sonet

  epopeja narodowa

  rapsod

 • Question 14
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Koncepcja głosząca, że Polacy dzięki swojemu męczeństwu przyniosą zbawienie całej ludzkości.

  answer choices

  winkelriedyzm

  mesjanizm

  prometeizm

  wallenrodyzm

 • Question 15
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Postawa niezgody na istnienie zła oraz buntu przeciwko bogom lub Bogu.

  answer choices

  winkelriedyzm

  mesjanizm

  prometeizm

  wallenrodyzm

 • Question 16
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Pogląd filozoficzny, który głosił, że rzeczywistość nie może zostać poznana za pomocą rozumu.

  answer choices

  antyracjonalizm

  irracjonalizm

  racjonalizm

  metaracjonalizm

 • Question 17
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Cechami dramatu romantycznego są (można wybrać kilka odpowiedzi)

  answer choices

  łamanie zasady trzech jedności

  niesceniczny

  łączenie elementów tragedii i komedii

  łączenie fantastyki z realizmem

 • Question 18
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Zainteresowanie życiem i kulturą Wschodu oraz czerpanie z niej tematów lub motywów.

  answer choices

  orientalizm

  prowidencjalizm

  panteizm

  towianizm

Report an issue
Why show ads?
Report Ad
Join a game