Florante at Laura
36 minutes ago
aurora25bulanda_45932
Save
Edit
Host a game
Play LiveLive
Assign HW
Solo Practice
Practice
10 QuestionsShow answers
 • Question 1
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Ang Florante at Laura ay isang uri ng akdang pampanitikan na nasa genre ng awit. Sino ang may-akda nito?

  answer choices

  Francisco Baltazar

  Francisco Balderas

  Francisco Balderama

  Francisco Balteras

 • Question 2
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Ang babaeng nagbigay ng matinding kabiguan ni Francisco Baltazar?

  answer choices

  Maria Asuncion Rivero

  Maria Asuncion Rivara

  Maria Asuncion Rivera

  Maria Asuncion Riovera

 • Question 3
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Ang naging asawa ni Francisco Baltazar ay si _______?

  answer choices

  Jauna dela Cruz

  Juana Tiambeng

  Juana Cruz

  Juana de Jesus

 • Question 4
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Biniyayaan sila ng mfa supling, ilang ang mga ito?

  answer choices

  Labing isa

  Labing dalawa

  Labing tatlo

  Labong apat

 • Question 5
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Ang awit ni Francisco Baltazar na Florante at Laura ay binubuo ng ilang saknong?

  answer choices

  Tatlong daaan at tatlumpo't tatlo

  Tatlong daan at tatlumpo't apat

  Tatlong daan at tatlumpo't siyam

  Tatlong daan at tatlumpo't dalawa

 • Question 6
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Ang babaeng sumagip kay Laura sa kamay ng sukab na si Adolfo ay si ________?

  answer choices

  Fleroda

  Fleride

  Flerida

  Flerada

 • Question 7
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Ang ama ay haligi ng tahanan, modelo sa pagiging isang matapang at matatag. Subalit ang ama ni Aladin ay hindi makikitaan ng ganoong katangian. Sino ang ama ni Aladin?

  answer choices

  Sultan Ali-Abad

  Sultan Ali-Badbad

  Sultan Ali-Adab

  Sultan Ali-Adub

 • Question 8
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Ang ina ni Florante ay si Prinsesa _________?

  answer choices

  Florencia

  Floresca

  Floresia

  Floreda

 • Question 9
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Ang lugar ng kapanganakan ni Francisco Baltazar.

  answer choices

  Pandacan

  Tondo

  Bataan

  Bulacan

 • Question 10
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Ang awit na isnulat ni Francisco Baltazar ay naisulat niya ito sa loob ng bilangguan, kanino niya ito iniaalay?

  answer choices

  Juana Tiambeng

  Maria Asuncion Rivera

  Maria Clara Rivera

  Maria Consolacion Rivera

Report an issue
Why show ads?
Report Ad
Join a game