SENAM IRAMA
a few seconds ago
meynurfr_07874
Save
Edit
Host a game
Play LiveLive
Assign HW
Solo Practice
Practice
20 QuestionsShow answers
 • Question 1
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Jenis irama yang terbaik untuk melakukan gerakan mengayun yang lembut, tetapi jangan terlalu lambat adalah irama waltz...

  answer choices

  3/4

  4/4

  4/8

  3/8

 • Question 2
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Bentuk latihan gerak tubuh sesuai dengan....

  answer choices

  Musik

  Lagu

  Irama

  Ketukan

 • Question 3
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Gerakan senam irama diiringi irama musik yang dilakukan secara....

  answer choices

  Serempak

  Massal

  Bebas

  Berirama

 • Question 4
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Latihan pemanasan dalam senam ritmik mempunyai tujuan yang bersifat....

  answer choices

  Memusingkan

  Melelahkan

  Menormalkan

  Menggembirakan

 • Question 5
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Berikut ini alat yang digunakan dalam senam irama, kecuali....

  answer choices

  Tali

  Bola

  Topi

  Simpai

 • Question 6
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Senam irama yang mengutamakan penyampaian suatu rangkaian cerita dengan gerak yang diiringi dengan musik merupakan senam ritmik aliran....

  answer choices

  Seni sandiwara

  Seni musik

  Seni tari

  Seni lukis

 • Question 7
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Tujuan melakukan peregangan sebelum melakukan senam irama adalah...

  answer choices

  Melemaskan otot dan sendi

  Menguatkan tulang

  Keseimbangan gerakan

  Meningkatkan percaya diri

 • Question 8
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Sikap badan ketika akan melakukan langkah ke depan adalah....

  answer choices

  Berdiri tegak

  Berdiri istirahat

  Berdiri kangkang

  Bebas

 • Question 9
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Tekanan yang harus diberikan dalam senam ritmik adalah....

  answer choices

  Kekuatan tubuh

  Koordinasi gerak

  Kelenturan tubuh

  Ketetapan gerak

 • Question 10
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Fungsi musik dalam senam irama adalah untuk....

  answer choices

  Menambah semangat gerakan

  Memvariasikan gerakan

  Memvariasikan langkah

  Menambah gaya

 • Question 11
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Berikut ini yang merupakan penilaian dalam unsur gerakan senam ritmik adalah....

  answer choices

  Irama

  Kekuatan tubuh

  Kontinuitas gerakan

  Berat tubuh

 • Question 12
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Senam irama akan bermanfaat, apabila dilakukan dengan....

  answer choices

  Sistematis

  Gembira

  Teratur

  Efektif

 • Question 13
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Kelentukan, keseimbangan, keluwesan, fleksibelitas, kontinuitas, ketetapan dengan irama. Merupakan bagian dari…

  answer choices

  Faktor-faktor

  Kelebihan

  Manfaat

  Unsur-unsur

 • Question 14
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Gerakan yang diiringi oleh irama adalah...

  answer choices

  Senam irama/ritmik

  Senam lantai

  Senam ketangkasan

  Senam matras

 • Question 15
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Senam irama berada di bawah naungan...

  answer choices

  PERBASI

  PERSANI

  PERPANI

  PRSI

 • Question 16
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Salah satu gerakan senam irama yang mudah dipelajari yaitu…

  answer choices

  Langkah ke samping

  Jalan di tempat

  Langkah panjang

  Langkah biasa

 • Question 17
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Kelenturan tubuh dalam gerakan akan diperoleh berkat....

  answer choices

  Kerja keras

  Usaha

  Kerja sama

  Latihan

 • Question 18
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Kontinuitas gerakan senam irama adalah...

  answer choices

  Gerakan senam yang kompak

  Gerakan senam yang sudah disusun

  Gerakan senam yang indah

  Gerakan senam yang komplet

 • Question 19
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Senam irama dengan sandiwara mengutamakan penyampaian dengan cara

  answer choices

  Menggunakan alat alat senam

  Menggunakan irama musik

  Menggunakan tari sebagai keindahan gerak

  Menggunakan gerak sebagai penyampaian cerita

 • Question 20
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Dalam senam irama, ada gerakan yang dilakukan secara berulang-ulang dan tidak terputus-putus dinamakan …

  answer choices

  Ritmik

  Fleksibilitas

  Kontinuitas

  Tekanan

Report an issue
Why show ads?
Report Ad
Join a game