Множење децимални броеви со едноцифрен број
an hour ago
marija_lgj_48050
Save
Edit
Host a game
Play LiveLive
Assign HW
Solo Practice
Practice
7 QuestionsShow answers
 • Question 1
  20 seconds
  Report an issue
  Q.

  2,5 ∙ 4 =

  answer choices

  100,00

  10,0

  8.5

  10,5

 • Question 2
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  3,2 ∙ 7 =

  answer choices

  29,4

  24,2

  22,4

  14,4

 • Question 3
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  8,9 ∙ 5 =

  answer choices

  44,5

  44,4

  40,5

  40,4

 • Question 4
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  7,2 ∙ 8 + 350 =

  answer choices

  400

  407,6

  14,6

  57.6

 • Question 5
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Разликата на броевите 100 и 86,4 зголеми ја за 7 пати. Точен броен израз за решавање на оваа задача е

  answer choices

  (100 + 86,4) ∙ 7 =

  100 - 86,4 ∙ 7 =

  100 + 86,4 ∙ 7 =

  (100 - 86,4) ∙ 7 =

 • Question 6
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Разликата на броевите 100 и 86,4 зголеми ја за 7 пати.

  answer choices

  13,6

  95,2

  20,6

  9,52

 • Question 7
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  Од тезга на пазар за еден ден биле продадени 2 гајби со јаболка од по 22,6 килограми, 3 гајби портокали од по 30,8 килограми и 4 гајби банани од по 42,5 килограми. Колку вкупно килограми овошје биле продадени на тезгата?

  answer choices

  104,9

  45,2

  95,9

  307,6

Report an issue
Why show ads?
Report Ad
Join a game