World Languages

5th

grade

Image

TỪ GHÉP - TỪ LÁY

1.5K
plays

15 questions

Show Answers
See Preview
 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  30 seconds
  1 pt

  Đâu là từ ghép trong các từ sau?

  Nhỏ bé

  Khập khiễng

  Phân vân

  Mênh mang

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  30 seconds
  1 pt

  Đâu từ từ láy trong các từ sau?

  Đường đua

  Tiếp tục

  Nhỏ nhẹ

  Rì rào

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  30 seconds
  1 pt

  Từ nào là từ láy gợi tả màu sắc trong các từ sau?

  đỏ đắn

  lênh khênh

  cũ kĩ

  dập dờn

 • Explore all questions with a free account

  Already have an account?