SUPER

Biology

KG

Image

KINDY 3 - HOMEWORK 11

81
plays

8 questions

Show Answers
See Preview
 • 1. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt

  Đây là tiếng kêu của con vật gì ?

  Image
  Image
  Image
  Image
 • 2. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt

  Đâu là hình ảnh đúng với từ ngữ trên?

  Image
  Image
  Image
  Image
 • 3. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt

  Vật nào tan trong nước ?

  Image
  Image
  Image
  Image
 • Answer choices
  Tags
  Answer choices
  Tags

  Explore all questions with a free account

  Already have an account?