World Languages

Image

"Pan Tadeusz"

3.3K
plays

15 questions

Show Answers
See Preview
 • 1. Multiple-choice
  20 seconds
  1 pt

  Pierwsza osoba, która serdecznie powitała

  powracającego do domu Tadeusza, to

  Zosia

  Sędzia

  Podkomorzy

  Wojski

 • 2. Multiple-choice
  20 seconds
  1 pt

  Psy Asesora i Rejenta to:

  Kusy i Chart

  Kusy i Sokół

  Chart i Sokół

  Sokół i Kuzy

 • 3. Multiple-choice
  20 seconds
  1 pt

  Z kim miał konflikt Jacek Soplica?

  z Tadeuszem.

  z Sędzią.

  ze Stolnikiem

  z księdzem Robakiem.

 • Expore all questions with a free account

  Already have an account?
library
create
reports
classes