Aleksander Wielki (R)
a month ago
ania1712
Save
Edit
Host a game
Play LiveLive
Assign HW
Solo Practice
Practice
17 QuestionsShow answers
 • Question 1
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Ojcem Aleksandra był:

  answer choices

  Filip I

  Franciszek I

  Filip II

  Ferdynand

 • Question 2
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Aleksander Wielki pochodził:

  answer choices

  z Aten

  ze Sparty

  z Persji

  z Macedonii

 • Question 3
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Filip II chciał wyruszyć przeciwko Persom, aby:

  answer choices

  zdobyć bogactwa perskie

  odpowiedzieć na najazd Persów na Macedonię

  pomścić perskie najazdy na Grecję

  zemścić się za zamach dokonany na ojca Filipa II

 • Question 4
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Która z tych bitew odbyła się jako pierwsza?

  answer choices

  pod Gaugamelą

  pod Issos

  nad Granikiem

  pod Persepolis

 • Question 5
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Królem Persji w czasach Aleksandra Wielkiego był:

  answer choices

  Dariusz I

  Kserkses

  Dariusz II

  Dariusz III

 • Question 6
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Jakie były przyczyny przegranej Persji w wojnie z Aleksandrem Wielkim?

  answer choices

  dobrze wyszkoleni dowódcy macedońscy

  przez ludność perską Aleksander uważany był za wyzwoliciela

  armia perska została skłócona z powodów narodowościowych

  król Persji uciekł z pola bitwy

 • Question 7
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Jaki tytuł uzyskał Aleksander po bitwie pod Gaugamelą?

  answer choices

  króla Persji

  pana Azji

  władcy świata

  cesarza Azji

 • Question 8
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Dlaczego Aleksander zrezygnował z wyprawy do Indii?

  answer choices

  żołnierze macedońscy byli zmęczeni

  było za gorąco

  Persowie zaczęli buntować się przeciwko Aleksandrowi

  mieszkańcy Indii stawili zacięty opór

 • Question 9
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Która filozofia mówiła o tym, że należy cieszyć się tym wszystkim, co spotyka nas w życiu?

  answer choices

  stoicyzm

  epikureizm

  cynizm

  empiryzm

 • Question 10
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Która dynastia nie przejęła władzy po śmierci Aleksandra Wielkiego?

  answer choices

  Ptolemeuszów

  Seleucydów

  Achemenidów

  Antygonidów

 • Question 11
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  W jaki sposób Aleksander zorganizował swoje państwo?

  answer choices

  podzielił kraj na satrapie

  zrównał w prawach ludność podbitą i macedońską

  zakładał nowe miasta o nazwie Aleksandria

  łączył elementy kultury greckiej i perskiej

 • Question 12
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Czym różniła się falanga macedońska od greckiej?

  answer choices

  żołnierze byli ustawienie bardzo blisko siebie

  żołnierze byli związani sznurem

  żołnierze zamiast włóczni mieli łuki

  żołnierze byli ustawieni dosyć luźno

 • Question 13
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  W którym roku zmarł Aleksander Wielki?

  answer choices

  w 333 r. p.n.e.

  w 323 r. p.n.e.

  w 313 r. p.n.e.

  w 303 r. p.n.e.

 • Question 14
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Które zdania charakteryzują działalność i poglądy Epikura?

  answer choices

  człowiek po śmierci rozpada się na atomy

  założył Likejon

  w Atenach założył wspólnotę zwaną Ogrodem

  bogowie nie ingerują w świat ludzki

 • Question 15
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Autorem "Elementów", podręcznika zawierającego wykład ówczesnej matematyki, był

  answer choices

  Eratostenes z Cyreny

  Eurypides

  Euklides

  Arystarch z Samos

 • Question 16
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Które zdanie charakteryzuje dokonania Menandera?

  answer choices

  był autorem komedii

  opracował katalog Biblioteki Aleksandryjskiej

  tworzył poezję erudycyjną

  odkrył zasadę dźwigni

 • Question 17
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Które zdanie opisuje rzeźbę hellenistyczną?

  answer choices

  w centrum zainteresowania twórców byli bogowie

  ludzi prezentowano w sposób realny

  w całości zerwano z dokonaniami okresu Grecji klasycznej

  rzeźby nie oddawały emocji ludzi

Report an issue
Why show ads?
Report Ad
Join a game