QUIZ
Równania - podstawy
a year ago by
10 questions
Q.

Które liczby spełniają równanie: x2=25

answer choices

5

12,5

-5

-12,5

Q.

Rozwiązaniem równania x+1=5, jest:

answer choices

-4

4

6

9

Q.

Wskaż równianie sprzeczne:

answer choices

x3=-8

x+3=7

x2=-9

2x+3=13

Q.

Wskaż równanie, które ma nieskończenie wiele rozwiązań:

answer choices

2x+1=5

x+2=1+x+1

x=1+x

5x-1=4

Q.

Liczba spełniająca równanie 2x=27 jest;

answer choices

13,5

17

12,5

2/17

Q.

Czy liczba 8 spełnia równanie: 2x+1=17

answer choices

NIE

TAK

Q.

Wskaż liczby spełniające równanie 2x(x-1)=0

answer choices

0

-1

2

1

Q.

Równanie sprzeczne, to takie, które nie ma rozwiązań.

answer choices

PRAWDA

FAŁSZ

Q.

Równanie nieoznaczone (tożsamościowe) ma tylko jedno rozwiązanie.

answer choices

PRAWDA

FAŁSZ

Q.
answer choices
Quizzes you may like
12 Qs
Ostrosłupy
1.1k plays
12 Qs
Wielokąty
798 plays
10 Qs
Stereomatria
749 plays
16 Qs
Prawda ?
8.3k plays
13 Qs
Gospodarka Europy
1.2k plays
19 Qs
Ostrosłupy
676 plays
13 Qs
Czworokąty
463 plays
10 Qs
Geometria
2.0k plays
Why show ads?
Report Ad