History

4th

grade

Image

Jan Zamoyski

1.7K
plays

13 questions

Show Answers
See Preview
 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  20 seconds
  1 pt

  Skoro Jan Zamoyski urodził się w roku 1542, to znaczy, że było to w

  II połowie XV wieku

  I połowie XVI wieku

  II połowie XVI wieku

  w I połowie XVII wieku

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  30 seconds
  1 pt

  Które zdanie nie charakteryzuje szlachty?

  Mieszkała w miastach w drogich kamienicach.

  Posiadała wiele ziem.

  Uzyskała możliwość wyboru króla.

  Wywodziła się z rycerstwa.

  Miała liczne przywileje.

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  20 seconds
  1 pt

  Zygmunt August był królem z dynastii

  Piastów

  Jagiellonów

  Wazów

  Walezjuszy

 • Explore all questions with a free account

  Already have an account?