ทวีปอเมริกาใต้(final)ม3
7 minutes ago
whiskyred555_41107
Save
Edit
Host a game
Play LiveLive
Assign HW
Solo Practice
Practice
30 QuestionsShow answers
 • Question 1
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  เส้นที่กำหนดอเมริกาใต้ให้มีอากาศอบอุ่นคือ

  answer choices

  เส้นศูนย์สูตร

  เส้นอาร์คติกเซอร์เคิล

  ส้นทรอปิคออฟแคนเซอร์

  เส้นทรอปิคอฟแคปริคอน

 • Question 2
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  ข้อใดกล่าวถึงที่ตั้งของอเมริกาใต้ไม่ถูกต้อง

  answer choices

  พื้นที่อยู่ทางซีกโลกใต้

  รูปร่างมีฐานกว้างทางใต้

  มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 4

  มีแผ่นดินกว้างคล้ายรูปสามเหลี่ยม

 • Question 3
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  ข้อใดกล่าวถึงอาณาเขตของอเมริกาใต้ไม่ถูกต้อง

  answer choices

  ทิศใต้ติดต่อกับช่องแคบเดรก

  ทิศตะวันตกติดคลองปานามา

  ทิศเหนือติดต่อทวีปอเมริกาเหนือ

  ทิศตะวันออกติดต่อมหาสมุทรแปซิฟิก

 • Question 4
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับทวีปอเมริกาใต้

  answer choices

  แม่น้ำที่ยาวที่สุดในโลก

  เทือกเขาที่ยาวที่สุดในโลก

  ป่าดิบชื้นที่ใหญ่ที่สุดในโลก

  ทะเลสาบที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก

 • Question 5
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  ทือกเขาแอนดีสมียอดสูงสุดคือ

  answer choices

  มิตเชล

  แอตลาส

  เอเวอร์เรส

  อะคองคากัว

 • Question 6
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  ติติกากาเป็นชื่อของอะไร

  answer choices

  แม่น้ำ

  เทือกเขา

  ทะเลสาบ

  สัตว์พื้นเมือง

 • Question 7
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  แม่น้ำสายใดไม่เกี่ยวข้องกับริโอเดอลาพลาตา

  answer choices

  ปารานา

  ปารากวัย

  อุรุกวัย

  อเมซอล

 • Question 8
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  ข้อใดคือทุ่งหญ้าตอนเหนือของแม่น้ำอเมซอล

  answer choices

  ทุ่งหญ้ายาโนส

  ทุ่งหญ้าแคมโปส

  ทุ่งหญ้าปามปัส

  ทุ่งหญ้าปาตาโกเนีย

 • Question 9
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  ทะเลทรายที่สำคัญของทวีปอเมริกาใต้คือทะเลทรายใด

  answer choices

  โมฮาวี

  สะฮารา

  อะตากามา

  ไซโนราน

 • Question 10
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  แม่น้ำสำคัญของทวีปอเมริกาใต้มีต้นกำเนิดจากอะไร

  answer choices

  เทือกเขาทูบคาล

  เทือกเขาแอตลาส

  เทือกเขาแอนดีส

  เทือกเขาแอปปาเลเชียน

 • Question 11
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  สัตว์พื้นเมืองที่สำคัญของทวีปนี้คืออะไร

  answer choices

  ยามา

  อิกัวนา

  ปลาปิรันยา

  งูอนาคอนดา

 • Question 12
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  ข้อใดไม่ใช่พืชที่ขึ้นในเขตอากาศแบบเมดิเตอร์เรเนียน

  answer choices

  ส้ม

  องุ่น

  มะกอก

  ข้าวสาลี

 • Question 13
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  เขตป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดของอเมริกาใต้คือบริเวณ

  answer choices

  ลุ่มแม่น้ำอเมซอล

  ลุ่มแม่น้ำปารานา

  ลุ่มแม่น้ำปารากวัย

  ลุ่มแม่น้ำอุรุกวัย

 • Question 14
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  บริเวณใดที่มีน้ำมันมากที่สุดในทวีปอเมริกาใต้

  answer choices

  อ่าวมาราไคโบ

  อ่าวเม็กซิโก

  อ่าวฮัดสัน

  อ่าวแบฟฟิน

 • Question 15
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  เขื่อนที่มีกำลังการผลิตมากที่สุดในโลกคือเขื่อนใด

  answer choices

  อิไตพู

  ฮูเวอร์

  อิวาสุ

  อัสวาน

 • Question 16
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  พืชที่ปลูกมากทีสุดในโลกของอเมริกาใต้คืออะไร

  answer choices

  กาแฟ

  กาเกา

  ข้าวโพด

  ข้าวสาลี

 • Question 17
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  ข้อใดคือพืชประจำถิ่นของอเมริกาใต้

  answer choices

  ฝ้าย

  ยาสูบ

  มันฝรั่ง

  ยางพารา

 • Question 18
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  แร่ธาตุที่มีมากที่สุดในโลกของอเมริกาใต้

  answer choices

  ทองแดง

  เหล็ก

  ดีบุก

  ทองแดง และดีบุก

 • Question 19
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  ข้อใดไม่ใช่เมืองอุตสาหกรรมที่สำคัญในอเมริกาใต้

  answer choices

  เซาเปาโล

  มอนเตวิเตโล

  บัวโนสไอเรส

  พอร์ตออฟสเปน

 • Question 20
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  ข้อใดไม่ใช่สินค้านำเข้าของทวีปอเมริกาใต้

  answer choices

  เคมีภัณฑ์

  เยื่อกระดาษ

  เครื่องใช้ไฟฟ้า

  ผลไม้ตระกูลส้ม

 • Question 21
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  ชนเผ่าดั้งเดิมและมีอารยธรรมเป็นของตนเองหมายถึง

  answer choices

  อินเดียน

  เมสติโซ

  มูแลตโต

  แซมโบ

 • Question 22
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  กลุ่มเลือดผสมที่มีมากที่สุดของอเมริกาใต้คือพวกใด

  answer choices

  ผิวขาว- ผิวดำ

  ผิวดำ- ผิวเหลือง

  ผิวขาว- อินเดียนแดง

  ผิวเหลือง- อินเดียนแดง

 • Question 23
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  ข้อใดกล่าวถึงสังคมและวัฒนธรรมอเมริกาใต้ถูกต้อง

  answer choices

  เป็นสังคมพัฒนาแล้ว

  เป็นสังคมเกษตรกรรม

  เป็นสังคมอุตสาหกรรม

  เป็นสังคมที่มีค่าครองชีพสูง

 • Question 24
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  เส้นทางคมนาคมทางน้ำที่สำคัญที่สุดคือแม่น้ำใด

  answer choices

  อุรุกวัย

  ปารานา

  ปารากวัย

  ลาพลาตา

 • Question 25
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  ข้อใดไม่ใช่เหตุผลที่การคมนาคมทางอากาศของอเมริกาใต้มีความสำคัญ

  answer choices

  มีทะเลทรายขวางกั้นอยู่

  พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูง

  ประชากรอยู่ห่างไกลกันมาก

  แม่น้ำส่วนใหญ่ตื้นเขินและมีเกาะแก่ง

 • Question 26
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  ประเทศส่วนใหญ่ในอเมริกาใต้พูดภาษาใดเป็นหลัก

  answer choices

  สเปน

  อังกฤษ

  ฝรั่งเศส

  โปรตุเกส

 • Question 27
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  ประชากรส่วนใหญ่ของอเมริกาใต้นับถือนิกายใด

  answer choices

  โรมันคาธอลิค

  โปรแตสแตนท์

  กรีกออโธดอกซ์

  เชิรชออฟอิงแลนด์

 • Question 28
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  ชาติที่นำศาสนาคริสต์เข้ามาเผยแผ่ที่อเมริกาใต้ในระยะแรกคือ

  answer choices

  สเปน

  อิตาลี

  อังกฤษ

  ฝรั่งเศส

 • Question 29
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  ปัจจัยที่กำหนดปริมาณการผลิตและราคาของสินค้า คือข้อใด

  answer choices

  เงินทุนและตลาด

  เงินทุนและวัตถุดิบ

  ผู้ผลิตและผู้บริโภค

  อุปสงค์และอุปทาน

 • Question 30
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  ข้อใด ไม่ใช่ เศรษฐศาสตร์จุลภาค

  answer choices

  บริษัทแลนด์แอนด์เฮาส์ กำหนดราคาบ้านในราคาเริ่มต้น 1.5 ล้านบาท

  การแพร่ระบาดของเชื้อไข้หวัดนก มีผลทำให้เนื้อหมูและเนื้อสัตว์อื่น ๆ มีราคาสูงขึ้น

  องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ ประกาศขึ้นราคาค่าโดยสารจาก 3.50 บาท เป็น 4 บาท

  การที่รัฐบาลไม่สามารถขจัดปัญหาการก่อการร้ายได้ ทำให้ภาวการณ์ลงทุนในประเทศลดลง

Report an issue
Why show ads?
Report Ad
Join a game