มัทนะพาธา
Save
Edit
Host a game
Play LiveLive
Assign HW
Solo Practice
Practice
20 QuestionsShow answers
 • Question 1
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชนิพนธ์บทละครพูดคำฉันท์ เรื่องมัทนะพาธา ด้วยวิธีการอย่างไร

  answer choices

  แปลจากวรรณคดี

  ค้นคว้าตำนานแห่งดอกกุหลาบ

  นำโครงเรื่องมาจากบทละครโรเมโอและจูเลียต

  ทรงวางโครงเรื่องด้วยพระองค์เอง

 • Question 2
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  พฤติกรรมใดที่สุเทษณ์เทพบุตรไม่แสดงต่อนางมัทนา

  answer choices

  การใช้อำนาจบาตรใหญ่ในความรัก

  การเอาเปรียบผู้เป็นที่รัก

  การเสียสละเพื่อความรัก

  ทนทุกข์เพราะรัก

 • Question 3
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  ข้อคิดใดจากบทละครพูดคำฉันท์เรื่อง มัทนะพาธาที่นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

  answer choices

  การใช้ชีวิตของสตรีด้วยความระมัดระวัง

  ให้รู้จักปรนนิบัติเจ้านาย

  ความไม่มักใหญ่ใฝ่สูง

  ให้รู้จักการให้อภัย

 • Question 4
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  เรื่องมัทนะพาธา ได้แสดงให้เห็นอะไร

  answer choices

  คุณค่าของความรัก

  โทษของความรัก

  โทษของการลุอำนาจโทสะ

  คุณของนักบวช

 • Question 5
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  บทละครพูดคำฉันท์เรื่อง มัทนะพาธา แต่งด้วยคำประพันธ์ชนิดใด

  answer choices

  ฉันท์และกลอนสุภาพ

  ฉันท์และกาพย์

  ฉันท์และโคลง

  ฉันท์และร่าย

 • Question 6
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  บทละครพูดคำฉันท์เรื่องมัทนะพาธา ได้รับการยกย่องจากวรรณคดีสโมสรว่าเป็นแบบใด

  answer choices

  ยอดของบทละคร

  ยอดของบทละครพูด

  ยอดของบทละครคำฉันท์

  ยอดของบทละครพูดคำฉันท์

 • Question 7
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  ในเรื่องมัทนะพาธา เหตุใดที่สุเทษณ์ไม่พอใจคำตอบของมัทนาขณะที่นางถูกมายาวินร่ายมนตร์สะกด

  answer choices

  คำตอบของนางก้าวร้าว และไม่เกรงใจ

  นางเน้นความต้องการของตนเองมากเกินไป

  ทรรศนะของนางขัดแย้งกับความคิดของสุเทษณ์

  คำตอบของนางฟังเหมือนกับยอกย้อนและไม่มีชีวิตจิตใจ

 • Question 8
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  “หม่อมฉันนี้เป็นผู้ถือ สัจจาหนึ่งคือ

  ว่าแม้มิรักจริงใจ

  ถึงแม้จะเป็นชายใด ขอสมพาศไซร้

  ก็จะมิยอมพร้อมจิต”

  บทร้อยกรองนี้ มีความหมายว่าอะไร

  answer choices

  นางตั้งสัจวาจาว่าจะไม่รักชายใด

  นางสัญญาว่าถ้าชายใดขัดใจนาง นางพร้อม ที่จะสละชีวิต

  นางตั้งสัจวาจาว่านางจะรับรักเฉพาะคนที่นางรักเท่านั้น

  นางสัญญาว่านอกจากสุเทษณ์แล้วนางจะไม่รักชายใดอีกเลย

 • Question 9
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  นางมัทนาเป็นคนมีนิสัยเช่นไร

  answer choices

  บูชาความรัก

  กล้าได้กล้าเสีย

  รักเดียวใจเดียว

  ปากกับใจตรงกัน

 • Question 10
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  “อ๊ะ เราไม่ขอ ได้นางละหนอ ด้วยวิธีนั้น

  เสียแรงเรารัก สมัครใจครัน อยากให้นางนั้น สมัครรักตอบ

  ผูกจิตด้วยมนตร์ แล้วตามใจตน ฝ่ายเดียวมิชอบ

  เราใฝ่ละโบม ประโลมใจปลอบ ให้นางนึกชอบ นึกรักจริงใจ”

  จากบทร้อยกรองนี้ แสดงให้เห็นว่าผู้พูดเป็นคนเช่นไร

  answer choices

  ผูกใจเจ็บ

  หลงตัวเอง

  เห็นแก่ได้ฝ่ายเดียว

  มีความเป็นสุภาพบุรุษ

 • Question 11
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  เพราะเหตุใดผู้แต่งจึงเลือกใช้ดอกกุหลาบเป็นสื่อแทนความรัก

  answer choices

  ดอกกุหลาบเป็นสัญลักษณ์แทนความรักตามความเชื่อของชาวตะวันตก

  ดอกกุหลาบเป็นดอกไม้ที่สวย มีแมลงรุมตอมเช่นเดียวกับตัวละครเอกที่มีคนรุมกันหลงรัก

  ดอกกุหลาบเป็นดอกไม้ที่สวยงามแต่มีหนามที่เป็นอันตราย เช่นเดียวกับความรักที่มีทั้งความสมหวังและความผิดหวัง

  ดอกกุหลาบเป็นดอกไม้ที่คนทั่วไปรู้จักและสวยงาม เปรียบได้กับหญิงสาวบริสุทธิ์

 • Question 12
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับเรื่อง มัทนะพาธา

  answer choices

  วรรณคดีสโมสรยกย่องให้เป็นยอดแห่งละครพูดคำฉันท์

  เป็นการนำรูปแบบละครพูดของตะวันตกมาผสมผสานกับฉันทลักษณ์และกาพย์ของตะวันออก

  เป็นการสร้างเรื่องที่นำความคิดที่มองดอกกุหลาบเป็นสัญลักษณ์ของความรักและสร้างเป็นตำนาน ที่เกิดขึ้นในประเทศอินเดีย

  ถูกทุกข้อ

 • Question 13
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  “เรื่อง มัทนะพาธานำเสนอเกี่ยวกับเรื่องของความรัก ซึ่งแม้ว่าความรักจะทำให้เกิดความทุกข์คล้ายกับวรรณคดีไทยเรื่องอื่น ๆ แต่ในเรื่องนี้ได้มีการมองความรักในมุมมองใหม่” จากข้อความนี้ มีการมองความรักในมุมมองใหม่เป็นอย่างไร

  answer choices

  เป็นการบูชาความรัก

  ความรักมีทั้งทุกข์และโศก

  ความรักเป็นเพียงกิเลสและตัณหา

  ความรักเป็นเรื่องลึกซึ้งและเข้าใจยาก

 • Question 14
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  สิ่งใดที่นางมัทนาแตกต่างจากนางเอกในวรรณคดีของไทยเรื่องอื่น ๆ

  answer choices

  มีความเป็นตัวของตัวเอง

  เลือกที่จะรักและใช้ชีวิตอยู่กับคนที่ตนรัก

  กล้าที่จะปฏิเสธกับผู้ที่มีอำนาจเหนือกว่าตน

  มีปฏิภาณไหวพริบในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า

 • Question 15
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  การที่นางมัทนาไม่ยอมรับรักสุเทษณ์มายาวินบอกว่ามาจากสาเหตุใด

  answer choices

  กรรมเก่า

  ไม่ใช่เนื้อคู่

  บุพเพสันนิวาส

  คำสาปของพระอินทร์

 • Question 16
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  นักเรียนคิดว่าเหตุใดสุเทษณ์จึงเลือกสาปนางมัทนะพาธาเป็นดอกกุหลาบ

  answer choices

  เป็นดอกไม้ที่หายากในสมัยก่อน

  เป็นดอกไม้ที่นิยมมาประดับบ้าน

  เป็นดอกไม้ที่บอบบางน่าทะนุถนอม

  เป็นดอกไม้ที่สวยงาม กลิ่นหอมหนามแหลมคมไว้ปกป้อง

 • Question 17
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  ข้อใดเป็นบทร้อยกรองประเภทอินทรวิเชียรฉันท์

  answer choices

  ไม้เรียกผะกากุพฺ- ชะกะสีอรุณแสง

  ปานแก้มแฉล้มแดง ดรุณีณยามอาย

  โฉมยงอย่าขัด รับรัดมาเถิด

  ขืนขัดคงเกิด ในทรวงเร่าร้อน

  โอมนารายะเทพเถลิงอุระคะอาสน์

  ขี่ขุนสุบรรณ์ราช จรัล

  อ้าองค์พระผู้สุระวิศิษฏ์

  พระจะผิดสถานใด

  หม่อมฉันสิทรามเพราะบ่มิได้

  อนุวัตน์พระบัณฑูร

 • Question 18
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  ข้อใดไม่ใช่คุณธรรมที่มีอยู่ในตัวนางมัทนา

  answer choices

  ความกล้าหาญ

  การรักษาคำพูด

  จิตใจที่มั่นคงแน่วแน่

  ความซื่อสัตย์ต่อตนเอง

 • Question 19
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  เรื่องใดในมัทนะพาธาที่สะท้อนความคิดความเชื่อของคนในสังคมไทย

  answer choices

  การที่กษัตริย์เสาะแสวงหานางรูปงามมาเป็นคู่ครอง

  มายาวินประกอบพิธีร่ายมนต์ให้นางมัทนาหลงใหล มีเครื่องประกอบพิธีหรือเครื่องเซ่นไหว้

  ภาพสวรรค์ที่มีเทวดา นางฟ้าหรือสาวสวรรค์

  ถูกทุกข้อ

 • Question 20
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  ลักษณะเด่นของเรื่อง มัทนะพาธา คืออะไร

  answer choices

  ใช้คำศัพท์สูง

  ใช้คำฉันท์เป็นบทละครพูด

  ใช้เครื่องหมายวรรคตอนในบทร้อยกรอง

  ถูกทั้งข้อ ๒. และ ๓.

Report an issue
Why show ads?
Report Ad
Join a game