Other

10th

Image

BAB 5.3 ALAT DASAR EKONOMI (1)

101

16 questions

 • 1. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt

  Dasar fiskal yang dijalankan oleh kerajaan untuk mengatasi kemelesetan ekonomi ialah

  Mengurangkan cukai pendapatan

  Mengurangkan kakitangan kerajaan

  Menangguhkan pembinaan empangan

  Mengurangkan perbelanjaan kerajaan untuk biasiswa pelajaran

 • 2. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt
  Image

  Apakah X dan Y

  X - Meningkat perbelanjaan

  Y - Meningkatkan kadar cukai

  X - Mengurangkan perbelanjaan

  Y - Mengurangkan kadar cukai

  X - Mengurangkan perbelanjaan

  Y - Meningkatkan kadar cukai

  X - Meningkatkan perbelanjaan

  Y - Mengurangkan kadar cukai

 • 3. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt

  Antara berikut, yang manakah bukan cukai langsung?

  Cukai pintu

  Cukai barang dan perkhidmatan

  Cukai pendapatan koperasi

  Cukai keuntungan hartanah

 • Answer choices
  Tags
  Answer choices
  Tags