Mathematics, World Languages

3rd

grade

Image

3VI9 QUIZ

18
plays

20 questions

Show Answers
See Preview
 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  45 seconds
  1 pt

  Nếu ngày 29 tháng 7 là thứ bảy thì ngày 2 tháng 8 cùng năm đó sẽ là:

  thứ ba

  thứ tư

  thứ năm

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  30 seconds
  1 pt

  3400 - 300 = ?

  400

  3100

  31

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  45 seconds
  1 pt

  Tìm từ thích hợp điền vào chỗ chấm

  Thương người như thể .........thân

  A.người

  B. bạn

  C. thương

  D. mình

 • Explore all questions with a free account

  Already have an account?