Klasifikasi Perniagaan
Save
Edit
Host a game
Live GameLive
Homework
Solo Practice
Practice
15 QuestionsShow answers
 • Question 1
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Sektor perniagaan terbahagi kepada

  answer choices

  Satu

  Dua

  Tiga

  Empat

 • Question 2
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Sektor utama meliputi semua aktiviti pengekstrakan sumber semula jadi dengan mengeluarkan

  answer choices

  bahan siap

  bahan mentah atau hasil alam semula jadi

  barang untuk dijual

  barang untuk diproses

 • Question 3
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Berikut merupakan sektor utama kecuali

  answer choices

  perlombongan

  pertanian

  pembalakan

  kejuruteraan

  perikanan

 • Question 4
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Sektor kedua melibatkan pemprosesan

  answer choices

  bahan mentah

  bahan siap

  barang separuh siap

  bahan terpakai

 • Question 5
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Berikut ialah sektor kedua kecuali

  answer choices

  perlombongan

  pembuatan dan pengilangan

  kejuruteraan

  pembekalan tenaga

  pembinaan

 • Question 6
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Sektor ketiga melibatkan aktiviti

  answer choices

  membekalkan barang siap kepada pengguna tertentu

  membekalkan barang kepada pengguna

  membekalkan perkhidmatan tertentu daripada pengeluar terus kepada pengguna

  membekalkan barang mentah kepada pengguna

 • Question 7
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Berikut ialah sektor ketiga kecuali

  answer choices

  pembinaan

  Perkhidmatan Awam

  Perkhidmatan Swasta

  Perkhidmatan sukarela/kebajikan

 • Question 8
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Perlombongan melibatkan semua yang berikut kecuali

  answer choices

  kejuruteraan

  petroleum dan gas asli

  emas, kuprum dan bijih timah

  mineral lain bukan logam

 • Question 9
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Skala perniagaan terbahagi kepada

  answer choices

  satu

  dua

  tiga

  empat

 • Question 10
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Pasaran domestik terbahagi kepada tiga kecuali

  answer choices

  tempatan

  negeri

  kebangsaan

  zon

 • Question 11
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Skala tempatan ialah perniagaan yang menembusi pasaran tempatan membekalkan barang dan perkhidmatan di

  answer choices

  kawasan tertentu sahaja

  semua kawasan

 • Question 12
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Skala negeri telah berjaya menembusi pasaran yang lebih besar pada peringkat

  answer choices

  kebangsaan

  daerah

 • Question 13
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Perniagaan ini membolehkan peniaga menikmati ekonomi bidangan.

  answer choices

  Skala tempatan

  Skala negeri

  Skala Kebangsaan

 • Question 14
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Perniagaan yang berskala ini memberi fokus kepada pasaran di kawasan-kawasan tertenu yang telah dikenalpasti bersesuaian dengan barang dan perkhidmatan.

  answer choices

  Skala zon

  Skala global

 • Question 15
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Perniagaan tersebut adalah berskala

  answer choices

  Skala zon

  Skala global

Report an issue
Why show ads?
Report Ad
Join a game