Toán
36 minutes ago
anhdo_64628
Save
Edit
Host a game
Live GameLive
Homework
Solo Practice
Practice
11 QuestionsShow answers
 • Question 1
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Hình trên có mấy con bò?

  answer choices

  16

  17

  18

 • Question 2
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Sắp xếp các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn:

  15, 19, 16, 18

  answer choices

  19, 18, 16, 15

  15, 16, 18, 19

  19, 18, 16, 15

 • Question 3
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Huệ có: 8 bông hoa

  Huệ cho Lan : 3 bông hoa

  Huệ còn lại: ....... bông hoa?

  answer choices

  7 bông hoa

  6 bông hoa

  5 bông hoa

 • Question 4
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

  ..... + 1 = 18

  answer choices

  16

  17

  15

 • Question 5
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Phép tính nào có kết quả bằng 13 ?

  answer choices

  3 + 7

  10 + 5

  11 + 2

 • Question 6
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Điền số thích hợp vào ô trống:

  answer choices

  12 và 15

  8 và 15

  12 và 17

 • Question 7
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Đoạn thẳng nào dài hơn?

  answer choices

  Đoạn thẳng AB

  Đoạn thẳng CD

 • Question 8
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Hình trên có mấy đoạn thẳng?

  answer choices

  5 đoạn thẳng

  6 đoạn thẳng

  7 đoạn thẳng

 • Question 9
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Cần thêm bao nhiêu con gà nữa để được một chục con?

  answer choices

  2 con

  4 con

  3 con

 • Question 10
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Chọn đáp án có 1 chục con vật được khoanh tròn?

  answer choices
 • Question 11
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  1 chục - 3 đơn vị = .......

  answer choices

  4 đơn vị

  2 đơn vị

  7 đơn vị

Report an issue
Why show ads?
Report Ad
Join a game