pencil-icon
Build your own quiz

Mathematics

1st

grade

Image

Toán

14K
plays

10 questions

Show Answers
See Preview
 • 1. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt

  Số 50 được đọc là:

  Năm không

  Năm mươi

  Lăm mươi

  Lăm chục

 • 2. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt
  Image

  Hình trên có các đoạn thẳng là:

  OM; ON

  MN; ON

  OM; ON; MN

 • 3. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt

  Số gồm 5 chục 3 đơn vị được viết là:

  50

  53

  35

 • Answer choices
  Tags
  Answer choices
  Tags

  Explore all questions with a free account

  Already have an account?