Toán
33 minutes ago
anhdo_64628
Save
Edit
Host a game
Live GameLive
Homework
Solo Practice
Practice
10 QuestionsShow answers
 • Question 1
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Số 50 được đọc là:

  answer choices

  Năm không

  Năm mươi

  Lăm mươi

  Lăm chục

 • Question 2
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Hình trên có các đoạn thẳng là:

  answer choices

  OM; ON

  MN; ON

  OM; ON; MN

 • Question 3
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Số gồm 5 chục 3 đơn vị được viết là:

  answer choices

  50

  53

  35

 • Question 4
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Đoạn thẳng đã cho dài ...... cm:

  answer choices

  4

  5

  3

 • Question 5
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm:

  90 - 30 ......90 - 40

  answer choices

  >

  <

  =

 • Question 6
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Phép tính nào dưới đây có kết quả bằng 10?

  answer choices

  13 - 3

  17 - 7

  18 - 8

  Cả 3 đáp án đều đúng.

 • Question 7
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm:

  2 chục ...... 20

  answer choices

  >

  <

  =

 • Question 8
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Số liền sau của số 19 là số 18

  answer choices

  Đúng

  Sai

 • Question 9
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Hình trên có:

  answer choices

  4 điểm

  5 điểm

  6 điểm

  3 điểm

 • Question 10
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Hình nào ít điểm hơn?

  answer choices

  Hình 1

  Hình 2

Report an issue
Why show ads?
Report Ad
Join a game