Computers

7th

grade

Image

1-7 клас 1 срок

2
plays

16 questions

Show Answers
See Preview
 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  30 seconds
  1 pt

  С коя команда можете да вмъкнете в текстовия докумен букви от гръцката азбука?

  Insert->Symbol

  Inser->Shapes

  Insert->Header

  Insert->Page Numbers

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  30 seconds
  1 pt

  Командата Layout/Merge Cells в таблица в Word:

  ще вмъкне нова колона като последна

  ще вмъкне нова колона като първа

  ще слее маркираните клетки в една

  ще изтрие маркираните клетки

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  30 seconds
  1 pt

  Вярно ли е, че при форматиране на вмъкната в текстов документ картинка можем да променяме размерите й, но не и местоположението й спрямо текста?

  вярно

  невярно

 • Explore all questions with a free account

  Already have an account?