ÔN TẬP ĐỘNG LƯỢNG
an hour ago
haohanh70_27857
Save
Edit
Host a game
Live GameLive
Homework
Solo Practice
Practice
14 QuestionsShow answers
 • Question 1
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Chọn câu phát biểu sai?

  answer choices

  Động lượng là một đại lượng véctơ

  Động lượng luôn được tính bằng tích khối lượng và vận tốc của vật

  Động lượng luôn cùng hướng với vận tốc vì vận tốc luôn luôn dương

  Động lượng luôn cùng hướng với vận tốc vì khối lượng luôn luôn dương

 • Question 2
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Đơn vị của động lượng bằng

  answer choices

  N/s.

  N.s.

  N.m.

  N.m/s.

 • Question 3
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Điều nào sau đây sai khi nói về động lượng?

  answer choices

  Động lượng của một vật có độ lớn bằng tích khối lượng và tốc độ của vật.

  Trong hệ kín, động lượng của hệ được bảo toàn.

  Động lượng của một vật có độ lớn bằng tích khối lượng và bình phương vận tốc.

  Động lượng của một vật là một đại lượng véc tơ.

 • Question 4
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Chọn câu phát biểu đúngnhất?

  answer choices

  Véc tơ động lượng của hệ được bảo toàn.

  Véc tơ động lượng toàn phần của hệ được bảo toàn.

  Véc tơ động lượng toàn phần của hệ kín được bảo toàn.

  Động lượng của hệ kín được bảo toàn.

 • Question 5
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Phát biểu nào sau đây là sai?

  answer choices

  Khi không có ngoại lực tác dụng lên hệ thì động lượng của hệ được bảo toàn.

  Vật rơi tự do không phải là hệ kín vì trọng lực tác dụng lên vật là ngoại lực.

  Hệ gồm "Vật rơi tự do và Trái Đất" được xem là hệ kín khi bỏ qua lực tương tác giữa hệ vật với các vật khác(Mặt Trời, các hành tinh...).

  Một hệ gọi là hệ kín khi ngoại lực tác dụng lên hệ không đổi.

 • Question 6
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Véc tơ động lượng là véc tơ

  answer choices

  cùng phương, ngược chiều với véc tơ vận tốc.

  có phương hợp với véc tơ vận tốc một góc α bất kỳ.

  có phương vuông góc với véc tơ vận tốc.

  cùng phương, cùng chiều với véc tơ vận tốc.

 • Question 7
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Va chạm nào sau đây là va chạm mềm?

  answer choices

  Quả bóng đang bay đập vào tường và nảy ra.

  Viên đạn đang bay xuyên vào và nằm gọn trong bao cát.

  Viên đạn xuyên qua một tấm bia trên đường bay của nó.

  Quả bóng tennis đập xuống sân thi đấu.

 • Question 8
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Chọn câu phát biểu sai?

  answer choices

  Hệ vật – Trái Đất luôn được coi là hệ kín.

  Hệ vật – Trái Đất chỉ gần đúng là hệ kín.

  Trong các vụ nổ, hệ vật có thể coi như gần đúng là hệ kín trong thời gian ngắn xảy ra hiện tượng.

  Trong va chạm, hệ vật có thể coi gần đúng là hệ kín trong thời gian ngắn xảy ra hiện tượng.

 • Question 9
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

   Một vật có khối lượng 4kg rơi tự do không vận tốc đầu trong khoảng thời gian 2,5s. Lấy g = 10m/s2. Độ biến thiên động lượng của vật trong khoảng thời gian đó có độ lớn là

  answer choices

    Δ\Delta  p = 100 kg.m/s.   

     Δ\Delta  p= 25 kg.m/s.     

    Δ\Delta  p=50kg.m/s.    

   Δ\Delta  p= 200kg.m/s.

 • Question 10
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Người ta ném một quả bóng khối lượng 500g cho nó chuyển động với vận tốc 20 m/s. Xung lượng của lực tác dụng lên quả bóng là


  answer choices

  10 N.s

  200 N.s

  100 N.s.

  20 N.s.

 • Question 11
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Hai vật có khối lượng m1= 2m2, chuyển động với vận tốc có độ lớn v1= 2v2. Động lượng của hai vật có quan hệ

  answer choices

  p1= 2p2.

  p1= 4p2.

  p2= 4p1.

  p1= p2.

 • Question 12
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Chiếc xe chạy trên đường ngang với vận tốc 10m/s va chạm mềm vào một chiếc xe khác đang đứng yên và có cùng khối lượng. Biết va chạm là va chạm mềm, sau va chạm vận tốc hai xe là

  answer choices

  v1= 0; v2= 10m/s.

  v1= v2 = 5m/s.

  v1= v2= 10m/s.

  v1= v2= 20m/s.

 • Question 13
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Một đầu đạn khối lượng 10 g được bắn ra khỏi nòng của một khẩu súng khối lượng 5 kg với vận tốc 600 m/s. Nếu bỏ qua khối lượng của vỏ đạn thì vận tốc giật của súng là

  answer choices

  12 cm/s.

  1,2 m/s.

  12 m/s.

  1,2 cm/s.

 • Question 14
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

   Động lượng của vật bảo toàn trong trường hợp nào sau đây?

  answer choices

   Vật đang chuyển động thẳng đều trên mặt phẳng nằm ngang                  

   Vật đang chuyển động tròn đều.                   

  Vật đang chuyển động nhanh dần đều trên mặt phẳng nằm ngang không ma sát.                

   Vật đang chuyển động chậm dần đều trên mặt phẳng nằm ngang không ma sát.  

Report an issue
Why show ads?
Report Ad
Join a game