Business

1st -

5thgrade

Image

CCPS - Minitest

29
plays

7 questions

Show Answers
See Preview
 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  30 seconds
  1 pt

  Mục đích sử dụng công cụ phái sinh là

  Phòng ngừa rủi ro

  Đầu cơ

  Giao dịch

  Tất cả các lựa chọn trên

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  30 seconds
  1 pt

  Người nhập khẩu dùng công cụ phái sinh do lo ngại tỷ giá tăng được gọi là:

  Nhà tự bảo hiểm

  Nhà đầu cơ

  Nhà kinh doanh chênh lệch giá

  Nhà tạo lập thị trường

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  30 seconds
  1 pt

  Nhà tạo lập thị trường thường là:

  Người nông dân

  Người nhập khẩu

  Người xuất khẩu

  Tổ chức tài chính

 • Explore all questions with a free account

  Already have an account?