World Languages

6th

grade

Image

NT_Unit 3_Imbuhan meN- dan meN-kan

1
play

15 questions

Show Answers
See Preview
 • 1. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt

  Zaidi dan keluarganya akan ________________ ke Singapura.

  pelancong

  melancong

  pelancongan

 • 2. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt

  Para pengunjung dapat _________________ pemandangan indah kawasan bandar Singapura di dalam kapsul Singapore Flyer.

  dinikmati

  menikmati

  kenikmatan

 • 3. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt

  Mereka tidak dapat _____________ pengalaman tersebut.

  dilupakan

  pelupa

  melupakan

 • Answer choices
  Tags
  Answer choices
  Tags

  Explore all questions with a free account

  Already have an account?