แบบทดสอบเรื่องE-Mail
Save
Edit
Host a game
Play LiveLive
Assign HW
Solo Practice
Practice
20 QuestionsShow answers
 • Question 1
  5 seconds
  Report an issue
  Q.

  ในโปรแกรมการรับ ส่ง e- mail ของ Subject มีไว้สำหรับทำอะไร

  answer choices

  ใส่ที่อยู่ e - mail Address ของผู้รับ

  ใส่ที่อยู่ e- mail Address ของผู้รับได้มากกว่า 1 ชื่อ4

  ใส่หัวเรื่องของจดหมาย

  ใส่ชื่อแฟ้มที่ต้องการส่งไปพร้อมกับ e – mail

 • Question 2
  5 seconds
  Report an issue
  Q.

  E-Mail หมายถึงอะไร

  answer choices

  เอาไว้สั่งของกิน

  จดหมาย ที่ใช้รับส่งกันโดยผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์

  เอาไว้โหลดเกมต่างๆ

  จดหมายที่ส่งกันหน้าบ้าน

 • Question 3
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  คำใหนที่ย่อคำมาจาก อิเล็กทรอนิกส์เมล์

  answer choices

  E-Mail

  g-mail

  E-mlia

  g-mila

 • Question 4
  5 seconds
  Report an issue
  Q.

  ภาพไหนคือรูป E-Mail

  answer choices
 • Question 5
  5 seconds
  Report an issue
  Q.

  เป็นตัวขั้นระหว่างชื่อผู้ให้บริการอีเมล์กับผู้ใช้บริการอีเมล์

  answer choices

  #

  @

  $

  *

 • Question 6
  5 seconds
  Report an issue
  Q.

  ข้อใดเป็น E-mail Address ที่ถูกต้อง

  answer choices

  Nattapongnong@Moo*gamil.com

  NattapongnongMoo@gmail.coo,.m

  NattapongnongMoo@yahoo.com

  NattapongnongMoo&hotmail.ccom

 • Question 7
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  ข้อใดให้ความหมายของอีเมล์ได้ถูกต้อง

  answer choices

  การส่งจดหมายผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์

  การส่งจดหมายผ่านสายโทรศัพท์

  การส่งจดหมายด้วยสื่อที่มีความเร็วสูง

  การส่งจดหมายโดยไม่ต้องใช้โทรศัพท์

 • Question 8
  5 seconds
  Report an issue
  Q.

  ภาพนี้คืออะไร

  answer choices

  E-Mail

  G-mail

  K-Mail

  M-Mail

 • Question 9
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  หากต้องการลงทะเบียนขอ E-mail ฟรีกับ Hotmail ให้คลิกที่ใด

  answer choices

  Sign Up

  Login

  .ส่งจดหมาย

  สมัครสมาชิก

 • Question 10
  5 seconds
  Report an issue
  Q.

  การส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์หมายถึง

  answer choices

  E - Learning

  E - Mail

  E - Commerce

  E - Book

 • Question 11
  5 seconds
  Report an issue
  Q.

  .การตั้งรหัสผ่านในการลงทะเบียนขอ Email ฟรีของ Hotmail ควรตั้งอย่างน้อยกี่ตัวอักษร

  answer choices

  กี่ตัวก็ได้ขอให้จำได้

  5 ตัว

  8 ตัว

  6 ตัว

 • Question 12
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  ผลสำรวจล่าสุดจาก comScoreบริการอีเมลที่นิยมใช้งานกันมากที่สุดคืออะไร

  answer choices

  Thaimail

  Hotmail

  Gmail

  Yahoo

 • Question 13
  5 seconds
  Report an issue
  Q.

  ข้อควรระวังในการขออีเมล์แอดเดรสคืออะไร

  answer choices

  ชื่อต้องไม่ซ้ำกับผู้อื่น

  รหัสผ่านต้องไม่ให้ใครล่วงรู้

  ต้องใช้อักษรภาษาอังกฤษอย่างเดียว

  ถูกทุกข้อ

 • Question 14
  5 seconds
  Report an issue
  Q.

  การส่งไฟล์หรือเอกสารไปกับ E-mail คือข้อใด

  answer choices

  สมัครสมาชิกเพื่อมี E-mail Address

  พิมพ์จดหมาย

  การบันทึกไฟล์

  การแนบไฟล์

 • Question 15
  5 seconds
  Report an issue
  Q.

  จุดเด่นที่ทำให้อีเมล์ได้รับความนิยมคืออะไร

  answer choices

  ปลอดภัย

  ประหยัด

  รวดเร็ว

  สะดวก

 • Question 16
  5 seconds
  Report an issue
  Q.

  บล็อก (Blog) คืออะไร

  answer choices

  อีเมล์

  จดหมายชนิดหนึ่ง

  เว็บไซด์รูปแบบหนึ่ง

  ถูกทุกข้อ

 • Question 17
  5 seconds
  Report an issue
  Q.

  ก่อนที่เราจะสร้าง Blogger ได้นั้นเราตั้งทำอะไรเป็นอันดับแรก

  answer choices

  สมัคร Gmail

  ตกแต่ง Blogger

  เผยแพร่ผลงาน

  สร้าง Blogger

 • Question 18
  5 seconds
  Report an issue
  Q.

  ข้อใดกล่าวถูกต้องที่สุดเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างบล็อกและเว็บไซต์

  answer choices

  เว็บไซต์ไม่สามารถโต้ตอบกับผู้ใช้ได้เหมือนบล็อก

  ผู้ที่สร้างบล็อกไม่ต้องจ่ายเงินจดทะเบียนโดเมน แต่เว็บไซต์ต้องจ่าย

  เว็บไซต์แบบ dynamic ไม่สามารถโต้ตอบกับผู้ใช้ได้เหมือนบล็อก

  ผู้ให้บริการบล็อกไม่ต้องจ่ายเงินในการจดทะเบียนโดเมน แต่สมาชิกบล็อกต้องจ่ายแทน

 • Question 19
  5 seconds
  Report an issue
  Q.

  ปัจจุบันบล็อกที่นิยมใช้ในประเทศไทยมีหลายเว็บไซต์ คือเว็บอะไร

  answer choices

  Face book

  Wikipedia

  YouTube

  ถูกทุกข้อ

 • Question 20
  5 seconds
  Report an issue
  Q.

  แม่แบบ (Template) ของบล็อกมีความหมายตรงกับข้อใดมากที่สุด

  answer choices

  ไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบของตำแหน่งต่าง ๆ ในบล็อกสามารถปรับแก้ได้

  ไฟล์รูปภาพที่ใช้ตกแต่งบล็อกที่มีให้เลือกใช้ได้

  ไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบของตำแหน่งต่าง ๆ ในบล็อกไม่สามารถปรับแก้ได้

  ไฟล์เสียงที่ใช้ตกแต่งบล็อกที่มีให้เลือกใช้ได้

Report an issue
Why show ads?
Report Ad
Join a game