World Languages, History, Fun

Game Tiếng Việt số 13 (19/2)

8
plays

15 questions

Show Answers
See Preview
 • 1. Multiple-choice
  30 seconds
  1 pt

  "Ngôi nhà tựa vào nền trời sẫm biếc

  Thở ra mùi vôi vữa nồng hăng."

  ("Về ngôi nhà đang xây", Đồng Xuân Lan)

  Câu thơ sử dụng biện pháp nghệ thuật nào?

  so sánh

  nhân hóa

  điệp ngữ

  so sánh, nhân hóa

 • 2. Multiple-choice
  30 seconds
  1 pt

  Câu: "Nếu chủ nhật này trời đẹp thì chúng ta sẽ đi cắm trại." cặp từ: "nếu...thì" chỉ quan hệ gì?

  Nguyên nhân - kết quả

  Giả thiết - kết quả

  Tương phản

  Tăng tiến

 • 3. Multiple-choice
  30 seconds
  1 pt

  Thành ngữ nào sau đây chỉ sự ngây thơ, dại dột, chưa biết suy nghĩ chín chắn?

  Trẻ người non dạ

  Tre non dễ uốn

  Tre già măng mọc

  Yêu trẻ, trẻ đến nhà

 • Expore all questions with a free account

  Already have an account?
library
create
reports
classes