แบบทดสอบเรื่อง หัวใจชายหนุ่ม ชั้น ม.๔
10 minutes ago
sa_la_pao_f_m_05012
Save
Edit
Host a game
Live GameLive
Homework
Solo Practice
Practice
20 QuestionsShow answers
 • Question 1
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  ในเรื่อง หัวใจชายหนุ่ม พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงใช้พระนามแฝงว่าอย่างไร

  answer choices

  อัศวพาหุ

  แว่นแก้ว

  รามจิตติ

  เขียวหวาน

 • Question 2
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชนิพนธ์เรื่อง

  หัวใจชายหนุ่ม โดยมีพระประสงค์อย่างไร

  answer choices

  เพื่อพระราชทานลงพิมพ์ในวารสารข้าราชการ

  เพื่อพระราชทานลงพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ ดุสิต

  เพื่อพระราชทานลงพิมพ์ในหนังสือแบบเรียนภาษาไทย

  เพื่อพระราชทานลงพิมพ์ในหนังสือปฐมนิเทศของนักศึกษาใหม่

 • Question 3
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  เรื่อง หัวใจชายหนุ่ม ถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งใด

  answer choices

  ถ่ายทอดความนึกคิดและสภาพของสังคมไทย

  ถ่ายทอดความรักระหว่างชายหนุ่มกับหญิงสาว

  ถ่ายทอดเรื่องราวความผูกพันระหว่างเพื่อน

  ถ่ายทอดเรื่องราวชีวิตของชายหนุ่ม

 • Question 4
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  ข้อใด ไม่ใช่ บทพระราชนิพนธ์ ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า

  เจ้าอยู่หัวทั้งหมด

  answer choices

  หัวใจนักรบ รามเกียรติ์

  ความพยาบาท พระร่วง

  ลิลิตพระลอ มัทนะพาธา

  นิทานทองอิน ลิลิตนิทราชาคริต

 • Question 5
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  ข้อใดถูกต้อง

  answer choices

  ตัวละครเป็นชายหนุ่มหัวนอกที่เพิ่งเดินทางกลับมาจากฝรั่งเศส

  จดหมายใช้คำขึ้นต้นจดหมายและการลงชื่อเหมือนกันทุกฉบับ

  จดหมายที่อ่านเป็นจดหมายทุกฉบับที่ประพันธ์เขียนถึงประเสริฐ

  ตัวละครเดินทางกลับโดยทางเรือ ขณะเขียนจดหมายฉบับแรก

  เขาอยู่ในเรือโอยามะมะรู

 • Question 6
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  การที่ประพันธ์พยายามมองหาหญิงสาวในเรือเพื่อจะได้สมาคมด้วย แสดงว่าประพันธ์เป็นคนอย่างไร

  answer choices

  มีความสามารถในการเต้นรำ

  มีมนุษยสัมพันธ์ดีเลิศ

  รักความสุกสนาน

  เจ้าชู้

 • Question 7
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  “แน่ทีเดียวฉันไม่ได้ปล่อยให้โอกาสเช่นนั้นเปลืองเปล่า และภายใน

  เวลา 2 ชั่วโมง ที่ไปดูไฟนั้นนับว่าฉันกับแม่อุไรได้รู้จักกันดีเกือบเท่ากับคนที่ได้คุ้นเคยกันมาแล้วตลอดชีวิต” จากพฤติกรรมของ

  ตัวละครข้างต้น สอดคล้องกับสำนวน-สุภาษิตใด

  answer choices

  ชิงสุกก่อนห่าม

  มือถือสาก ปากถือศีล

  กินบนเรือน ขี้บนหลังคา

  ปากปราศรัย น้ำใจเชือดคอ

 • Question 8
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  เหตุใด คุณพ่อของนายประพันธ์ จึงไม่ปรารถนาที่ให้อุไร มาเป็นลูกสะใภ้

  answer choices

  เพราะได้มองหาหญิงที่เหมาะสมไว้ให้แก่นายประพันธ์แล้ว

  อุไรมีกิริยาไม่เรียบร้อย ไม่สมกับการเป็นแม่บ้าน แม่เรือน

  เพราะอุไรคบหาผู้ชายมากหน้าหลายตา ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสม

  ครอบครัวของอุไร ไม่มียศ ตำแหน่งที่เหมาะสมกับครอบครัวของ

  นายประพันธ์

 • Question 9
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  จากสำนวน-สุภาษิตที่ว่า “ปลูกเรือนตามใจผู้อยู่ ผูกอู่ตามใจผู้นอน” สอดคล้องกับเหตุการณ์ใดในเรื่อง หัวใจชายหนุ่ม

  answer choices

  เมื่อประไพรู้ว่า ประพันธ์พี่ชายของตนพอใจอุไร จึงได้เป็นแม่สื่อ

  ชักนำให้ทั้งคู่

  ประพันธ์พอใจที่จะเลือกคู่รักด้วยตนเอง และไม่เห็นด้วยกับ

  การคลุมถุงชน

  ประพันธ์พยายามเอาใจอุไรทุกอย่าง เพื่อให้หล่อนรู้สึกพอใจในตัวเขา

  เมื่อประพันธ์ทราบเรื่องการคบหาของอุไรกับพระยาตระเวนนคร

  จึงจะขอหย่าเพื่อให้อุไรได้ทำตามสิ่งที่ต้องการ

 • Question 10
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  ข้อใดกล่าวถึงสภาพสังคมในขณะนั้นได้ถูกต้อง

  answer choices

  เมื่อแต่งงานแล้ว การหย่าร้างเป็นเรื่องที่ทำให้เสื่อมเสีย

  ชื่อเสียงวงศ์ตระกูล

  ผู้ชายสามารถปฏิเสธการแต่งงานแบบคลุมถุงชนได้หากไม่พอใจ

  ผู้หญิงในสมัยนั้นสามารถไปไหนมาไหนได้ตามความพอใจ

  การที่ผู้ชายมีเมียมากถือเป็นเรื่องธรรมดา

 • Question 11
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  ข้อใดที่แสดงว่าพระพินิฐพัฒนากรและภรรยาเป็นผู้ “ศิวิไลซ์”

  ตามความคิดของประพันธ์

  answer choices

  ใช้ของที่มีราคาแพง

  ตามทันค่านิยมแบบตะวันตก

  ยอมให้ลูกสาวคุยกับผู้ชายดึกๆ ดื่นๆ

  อนุญาตให้ประพันธ์และอุไรแต่งงานกันโดยง่าย

 • Question 12
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  ฉันจะขอบอกโดยจริงว่า ตั้งแต่ฉันเข้ามาถึงกรุงเทพฯ แล้วยังไม่ได้พบผู้หญิงที่ต้องตาเลยจนทำให้นึกว่าจะต้องเลยเป็น “แบชะเล่อร์” เสียละกระมัง

  จากข้อความข้างต้น “แบชะเล่อร์” หมายถึงเรื่องใด

  answer choices

  ความเสียใจ

  ชายโสด

  ปมด้อย

  นิสัย

 • Question 13
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  ข้อใดคือลักษณะนิสัยของอุไรที่สังคมไทยไม่ยอมรับมากที่สุด

  answer choices

  ไม่อยู่กับเหย้าเฝ้ากับเรือน

  มีเพื่อนผู้ชายมากหน้า

  ไม่รักนวลสงวนตัว

  ชอบเที่ยวกลางคืน

 • Question 14
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  ข้อความใด ที่ผู้ประพันธ์ใช้สัญลักษณ์

  answer choices

  แต่นางที่หล่อนจะหวังว่าจะได้เป็นนางสุวิญชาของพระยาตระเวนกระมัง

  รวมความก็เป็นอันว่าหล่อนคงเห็นชอบตามสุภาษิตอังกฤษว่า


  “ ขนมปังครึ่งก้อนยังดีกว่าไม่มีเลย ”

  พระยาตระเวนพาลูกสาวของเขาไป แต่ไม่ได้พาแม่อุไรไปด้วย

  เพราะยังไม่ได้เป็นผัวเมียกัน“โดยทางราชการ”

  ฉันได้กล่าวเปรยๆ มาบ้างแล้วในจดหมายฉบับก่อนๆ นี้ว่า ฉันมองไป

  ในอนาคตแลเห็นแต่เมฆหมอก

 • Question 15
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  ข้อใดเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่ ๖

  answer choices

  ผู้ชายที่กลับมาจากยุโรป เรียกร้องให้ผู้ชายไทยมีภรรยาคนเดียว

  รัฐบาลส่งเสริมให้คนไทยทำตามฝรั่งเพื่อความทันสมัย

  มีการแสดงละครพูดที่ตัวละครเป็นชายจริงหญิงแท้

  การโดยสารเดินทางด้วยรถไฟ

 • Question 16
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  หัวใจชายหนุ่มเป็นคำประพันธ์ประเภทใด

  answer choices

  บทความ

  นิทาน

  นวนิยาย

  เรื่องสั้น

 • Question 17
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  จดหมายในหัวใจชายหนุ่มมีทั้งหมดกี่ฉบับ

  answer choices

  8 ฉบับ

  11 ฉบับ

  16 ฉบับ

  18 ฉบับ

 • Question 18
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  สำนวนใดที่ปรากฏในเรื่องหัวใจชายหนุ่ม

  answer choices

  เก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน

  ชิงสุกก่อนห่าม

  เตี้ยอุ้มค่อม

  ยกเมฆ

 • Question 19
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  หัวใจชายหนุ่มในเรื่องนี้หมายถึงอะไร

  answer choices

  ความรู้สึก ความคิดของคนวัยหนุ่ม

  ทัศนะและอารมณ์ของคนวัยหนุ่ม

  ความรู้สึกนึกคิดที่มีการเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลา

  ถูกทุกข้อ

 • Question 20
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  คำทับศัพท์ในข้อใดที่มีความหมายแตกต่าง

  จากปัจจุบัน

  answer choices

  เพราะเรื่องที่เล่นมัน “อัน” เหลือประมาณ

  ในงานฤดูหนาวแต่งตัวเสียเพียบ เพื่อ

  “โช” คน

  สมัยนี้ผู้หญิง “ฟรี” ขึ้นแต่ก่อนมาก

  ใครเป็นหัวหน้านำ “แฟแช่น” นุ่งซิ่นขึ้น

Report an issue
Why show ads?
Report Ad
Join a game