QUIZ
Rung Chuông Vàng
a year ago by
19 questions
Q.

Số bé nhất có hai chữ số giống nhau là:

answer choices

10

11

22

99

Q.

Một rổ cam và quýt có 50 quả trong đó có 30 quả quýt. Hỏi trong rổ có bao nhiêu quả cam?

answer choices

30

20

40

10

Q.

Hãy chọn số bé nhất có hai chữ số:

81; 76 ; 90 ; 57 ; 12

answer choices

12

90

57

76

Q.

Chọn hình phù hợp để điền vào dấu hỏi chấm?

answer choices
Q.

Giải câu đố sau:

Con gì hai mắt trong veo

Thích nằm sưởi nắng, thích trèo cây cau?

Là con ...?

answer choices

Con Chó

Con Chuột

Con Khỉ

Con Mèo

Q.

Số tự nhiên nào nằm giữa số 9 và số 10?

answer choices

8

9

10

Không có số nào

Q.

Dãy số nào được sắp xếp theo thứ tự tăng dần?

answer choices

5; 10; 15; 9

5; 9; 10; 15

5; 9; 15; 10

Q.

Khi đi bộ em cần đi như thế nào là đúng?

answer choices

Đi giữa lòng đường

Đi lề đường bên phải

Đi lề đường bên trái

Q.

Điền dấu vào chỗ chấm: 24 + ... = 29

answer choices

5

6

4

7

Q.

Sắp xếp các từ sau thành câu đúng:

Sút bóng / vào gôn / cầu thủ

answer choices

Sút bóng vào gôn cầu thủ.

Vào gôn sút bóng cầu thủ.

Cầu thủ sút bóng vào gôn.

Q.

Từ nào sau đây viết đúng chính tả?

answer choices

xong cửa

sáng xủa

nắn nót

trai nước

Q.

Hai số liền nhau hơn, kém nhau mấy đơn vị?

answer choices

1 đơn vị

3 đơn vị

4 đơn vị

Q.

Người làm nghề cày cấy, trồng trọt trên đồng ruộng gọi là:

answer choices

Công nhân

Kĩ sư

Nông dân

Công an

Q.

Một con lợn mẹ đẻ ra một chục lợn con. Hỏi đàn lợn có tất cả bao nhiêu con lợn?

answer choices

10

11

12

13

Q.

Kết quả của phép tính 23cm + 5cm =........

answer choices

28cm

28

73cm

73

Q.

Người làm nghề chữa bệnh răng, miệng gọi là:

answer choices

Bác sĩ

Nha sĩ

Y sĩ

Y tá

Q.

Hiện nay tuổi chị và em cộng lại là 13 tuổi. Hỏi 2 năm nữa tuổi chị và em cộng lại là bao nhiêu tuổi?

answer choices

15

16

17

18

Q.

Có mấy quyển sách màu đỏ?

answer choices

5

4

3

2

Q.

Có một sợi dây nếu cắt đi 3cm thì còn lại 14cm. Hỏi sợi dây đó dài bao nhiêu xăng - ti - mét?

answer choices

11cm

11

17cm

17

Quizzes you may like
10 Qs
Toán
3.7k plays
10 Qs
Toán
2.5k plays
11 Qs
Toán
15.6k plays
19 Qs
Toán
3.9k plays
10 Qs
Phần Mềm Dạy Học
1.1k plays
9 Qs
Ai Nhanh Nhất
4.0k plays
10 Qs
Toán
513 plays
15 Qs
Business Administration
722 plays
Why show ads?
Report Ad