สอบย่อยครั้งที่1 การเปลี่ยนแปลงของโลก ม.5
a few seconds ago
i_ice59new_78449
Save
Edit
Host a game
Live GameLive
Homework
Solo Practice
Practice
20 QuestionsShow answers
 • Question 1
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  ผู้เสนอทฤษฎีทวีปเลื่อนคือใคร

  answer choices

  Harry .H.Potter

  Alfred Wegener

  Taylor swift

  Alfred Hitchcock

 • Question 2
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  ข้อใดไม่ใช่หลักฐานสนับสนุนทฤษฎีทวีปเลื่อน

  answer choices

  รอยต่อของทวีปต่อกันได้

  กลุ่มหินที่คล้ายคลึงกัน

  ร่องรอยตะกอนน้ำแข็ง

  ซากมอมมอธ

 • Question 3
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  ข้อใดไม่ใช่หลักฐานสนับสนุนทฤษฎีแผ่นธรณีแปรสัณฐาน ของHarry H.Hess

  answer choices

  แม่เหล็กบรรพกาล

  การขยายตัวของพื้นมหาสมุทร

  อายุของหินบะซอลล์

  ร่องรอยตะกอนธารน้ำแข็ง

 • Question 4
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  พันเจีย ประกอบด้วยทวีป 2 ทวีป ได้แก่อะไร

  answer choices

  ลอเรเซีย กับกอนวานา

  ยูเรเซีย กับกอนวานา

  ลอเรเซีย กับกอนนานา

  ยูเรเซียกับกอนนานา

 • Question 5
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  ใครไม่เกี่ยวข้องกับวิวัฒนาการของทฤษฎีแปรสัณฐาน

  answer choices

  Fank taylor

  Harry H. Hess

  Alfred Wegener

  Harry H.Swift

 • Question 6
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  ซากดึกดำบรรพ์ในข้อใดจัดเป็นพืช

  answer choices

  มีโซซอรัส

  ไซโนกาทัส

  ลิสโทรซอรัส

  กลอสโซฟเทอริส

 • Question 7
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  ใครเป็นผู้เสนอทฤษฎี Plates Tectonic

  answer choices

  Fank Taylor

  Alfred Wegener

  Harry H.Hess

  Taylor Smith

 • Question 8
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Sea floor spreading หมายถึงอะไร

  answer choices

  การขยายตัวของพื้นมหาสมุทร

  การชนกันของพื้นมหาสมุทร

  พื้นมหาสมุทรยุบตัว

  การทับถมของพื้นมหาสมุทร

 • Question 9
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  แผ่นธรณีจากอดีตจนถึงปัจจุบัน มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร

  answer choices

  เคลื่อนตัวอย่างช้าๆตลอดเวลา

  เคลื่อนตัวอย่างรวดเร็วตลอดเวลา

  ไม่มีการเคลื่อนตัว

  ทุก1ปีจะมีการเคลื่อนตัวหนึ่งครั้ง

 • Question 10
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  ทฤษฎีการแปรสัณฐานของใครเป็นที่ยอมรับในปัจจุบัน

  answer choices

  Harry H.Hess

  Alfred Wegener

  Frank Taylor

  Percy Jackson

 • Question 11
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  เทือกเขาหิมาลัย เกิดจากปรากฏการณ์ทางธรณีภาคแบบใด

  answer choices

  การเกิดแผ่นดินไหว

  การแยกตัวของแผ่นเปลือกโลก

  การชนกันของแผ่นเปลือกโลก

  การระเบิดของภูเขาไฟ

 • Question 12
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  บริเวณหุบเขาทรุดตัวตามแนวสันเขากลางมหาสมุทรมีการเคลื่อนตัวของของแผนธรณีภาคในลักษณะใดที่สำคัญ

  answer choices

  เคลื่อนตัวหนีห่างกัน

  เคลื่อนตัวเข้าหากัน

  เคลื่อนตัวมุดลงไปใต้อีกแผ่น

  เคลื่อนตัวเฉือนกัน

 • Question 13
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  ตามทฤษฎีการแปรสัณฐานแผ่นธรณีภาค (plate tectonics) ข้อใดไม่ได้รวมอยู่ในทวีป “กอนด์วานา”

  answer choices

  ทวีปแอฟริกา

  ทวีปอินเดีย

  ทวีปอเมริกาเหนือ

  ทวีปออสเตรเลีย

 • Question 14
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  ข้อใดเป็นลักษณะรอยต่อของแผ่นธรณีภาคในบริเวณเทือกเขากลางมหาสมุทรแอตแลนติก (2คำตอบ)

  answer choices

  รอยต่อของแผ่นธรณีภาคแบบแยกออกจากกัน ของแผ่นธรณีภาคใต้มหาสมุทร

  รอยต่อของแผ่นธรณีภาคแบบเคลื่อนที่เข้ากัน ของแผ่นธรณีภาคใต้มหาสมุทร

  รอยต่อของแผ่นธรณีภาคแบบผ่านกัน ของแผ่นธรณีภาคใต้มหาสมุทร

  รอยต่อของแผ่นธรณีภาคแบบแยกออกจากกัน ของแผ่นธรณีภาคพื้นทวีป

  รอยต่อของแผ่นธรณีภาคแบบผ่านกัน ของแผ่นธรณีภาคพื้นทวีป

 • Question 15
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  นักเรียนเข้าใจสมมติฐานหรือทฤษฎีการเคลื่อนที่ของแผ่นทวีป (continental drift) ของอัลเฟรด เวเกเนอร์ ว่ามีความหมายอย่างไร

  answer choices

  ทวีปต่างๆ เกิดจากการประทุของภูเขาไฟ

  ทวีปต่างๆ เคยจมอยู่ใต้มหาสมุทรมาก่อน

  ทวีปต่างๆ เคยเป็นผืนแผ่นดินเดียวกันมาก่อนค่อยแยกออกจากกัน

  ทวีปต่างๆ เคยแยกออกจากกันแล้วกลับมาต่อเป็นผืนแผ่นดินเดียวกัน

  ทวีปต่างๆ ไม่เคยมีการเปลี่ยนแปลง

 • Question 16
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  ข้อใดเป็นรอยต่อแบบแยกออกจากกัน ของแผ่นธรณีใต้มหาสมุทร

  answer choices

  เทือกเขากลางมหาสมุทรแอตแลนติก

  ทะเลแดง

  รอยเลื่อนอัลไพน์

  ร่องลึกมาเรียนาร์

  หมู่เกาะฮาวาย

 • Question 17
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  รอยเลื่อนซานแอนเดรียสในประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นรอยเลื่อนประเภทใด

  answer choices

  รอยเลื่อนปกติ

  รอยเลื่อนย้อน

  รอยเลื่อนย้อนมุมต่ำ

  รอยเลื่อนตามแนวมุมเท

  รอยเลื่อนตามมุมแนวระดับ

 • Question 18
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  ตำแหน่งที่เป็นจุดกำเนิดคลื่นไหวสะเทือน คือ

  answer choices

  ศูนย์กลางการสั่นไหว

  ศูนย์เกิดแผ่นดินไหว

  ศูนย์ปลดปล่อยพลังงาน

  ศูนย์เริ่มต้นการสั่นสะเทือน

 • Question 19
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  ระยะเวลาครบรอบของแผ่นดินไหวที่เคยเกิดขึ้น ณ ที่เดิมเรียกว่าอะไร

  answer choices

  คาบอุบัติซ้ำ

  อายุสัมบูรณ์

  ความถี่ของแผ่นดินไหว

  ธรณีกาล

 • Question 20
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  ประเทศไทยจะได้รับผลจากแผ่นดินไหว เนื่องมาจาก การกระทบกันของแผ่นธรณีภาคคู่ใดมากที่สุด

  answer choices

  แผ่นยูเรเซียกับแผ่นแปซิฟิก

  แผ่นยูเรเซียกับแผ่นอินเดีย

  แผ่นแปซิฟิกกับแผ่นนาสกา

  แผ่นแอนตาร์กติกากับแผ่นออสเตรเลีย – อินเดีย

Report an issue
Why show ads?
Report Ad
Join a game