Physics

11th

grade

Image

ôn tập chuowng 4 từ trường

6
plays

24 questions

Show Answers
See Preview
 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  10 seconds
  1 pt

  Câu 1. Vật liệu nào sau đây không thể dùng làm nam châm?

  Sắt và hợp chất của sắt.

  . Niken và hợp chất của niken

  . Cô ban và hợp chất của cô ban.

  . Nhôm và hợp chất của nhôm

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  10 seconds
  1 pt

  Nhận định nào sau đây không đúng về nam châm

  . Mọi nam châm khi nằm cân bằng thì trục đều trùng theo phương bắc nam

  . Các cực cùng tên của các nam châm thì đẩy nhau.

  Mọi nam châm đều hút được sắt

  . Mọi nam châm bao giờ cũng có hai cực

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  10 seconds
  1 pt

  Cho hai dây dây dẫn đặt gần nhau và song song với nhau. Khi có hai dòng điện cùng chiều chạy qua thì 2 dây dẫn

  hút nhau

  đẩy nhau.

  không tương tác.

  đều dao động.

 • Explore all questions with a free account

  Already have an account?