Talförståelse. Bråk- och decimalform.
Save
Edit
Host a game
Live GameLive
Homework
Solo Practice
Practice
13 QuestionsShow answers
 • Question 1
  120 seconds
  Report an issue
  Q. Hur skriver man 1/4 i procentform?
  answer choices
  140 %
  25 %
  20 %
  40 %
 • Question 2
  120 seconds
  Report an issue
  Q. Vilket av bråken har samma värde  som 1/3? 
  answer choices
  2/9
  1/6
  2/3
  2/6
 • Question 3
  120 seconds
  Report an issue
  Q. Vad kallas det när man multiplicerar både täljare och nämnare i ett bråk med samma tal.
  answer choices
  Förlängning
  Förkortning
  Utökning
  Överslagsräkning
 • Question 4
  120 seconds
  Report an issue
  Q. Hur många procent av tårtan är kvar?
  answer choices
  25 %
  60 %
  75 %
  80 %
 • Question 5
  120 seconds
  Report an issue
  Q. Hur skriver man 10 % i decimalform?
  answer choices
  0,10
  1,0
  0,01
  1,10
 • Question 6
  120 seconds
  Report an issue
  Q. Hur skriver man 0,09 i procentform?
  answer choices
  90 %
  900 %
  0,9 %
  9 %
 • Question 7
  120 seconds
  Report an issue
  Q. Hur många procent är 4/5 ?
  answer choices
  75 %
  80 %
  60 %
  40 %
 • Question 8
  120 seconds
  Report an issue
  Q. Hur stor del av cirkeln är blå?
  answer choices
  1/8
  1/4
  1/3
  1/10
 • Question 9
  120 seconds
  Report an issue
  Q. Hur många procent av cirkeln är blå?
  answer choices
  10 %
  25 %
  20 %
  12,5 %
 • Question 10
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  Hur många procent är  15\frac{1}{5}  ?

  answer choices

  5%

  10%

  20%

  50%

 • Question 11
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  Hur många procent är  110\frac{1}{10}  ?

  answer choices

  5%

  10%

  20%

  50%

 • Question 12
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  Hur många procent är  120\frac{1}{20}  ?

  answer choices

  5%

  10%

  20%

  50%

 • Question 13
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  Hur många procent är  150\frac{1}{50}  ?

  answer choices

  1%

  2%

  5%

  20%

Report an issue
Why show ads?
Report Ad
Join a game