World Languages

Vybrané slová po R

14
plays

10 questions

Show Answers
See Preview
 • 1. Multiple-choice
  30 seconds
  1 pt

  Označ všetky slová odvodené od vybraného slova KRYŤ.

  PRIKRÝVKA

  PERINA

  KRYT

  KRYTINA

  SKRÝVAČKA

 • 2. Multiple-choice
  30 seconds
  1 pt

  Vyber možnosť, v ktorej sú všetky slova príbuzné.

  RÝCHLIK - ZRÝCHLENIE - RÝCHLOSŤ - POMALY

  RYŽOVAŤ - RIZOTO - RYŽA

  RYBÁRIK - RYBNÍK - RYBACINA - RYBÁR

  RYTINA - VYRYŤ - ÚKRYT - RYDLO

 • 3. Multiple-choice
  30 seconds
  1 pt

  Označ správne napísanú vetu.

  V posteli som sa prikryla perinou.

  Rybára uhrizla veľká ryba.

  Rys striehne na svoju korysť.

  Strýko kryčal na deti.

 • Expore all questions with a free account

  Already have an account?
library
create
reports
classes