Social Studies

REVIEW AP9

117
plays

42 questions

Show Answers
See Preview
 • 1. Multiple-choice
  5 minutes
  1 pt

  Ano ang inilalarawan ng paikot na daloy ng ekonomiya?

  Kalakalan sa loob at labas ng bansa

  Kita at gastusin ng pamahalaan

  Transaksiyon ng mga institusyong pampinansyal

  Ugnayan ng bawat sektor ng ekonomiya

 • 2. Multiple-choice
  5 minutes
  1 pt

  Ito ay perang bahagi ng kita na ibinabayad sa pamahalaan upang panggastos ng pamahalaan sa pagpapaunlad ng ekonomiya.

  Buwis

  Kapital

  Kita

  Sahod

 • 3. Multiple-choice
  5 minutes
  1 pt

  Sa paikot na daloy ng ekonomiya, papaano nagkaugnay ang sambahayan at bahay-kalakal?

  Sa paikot na daloy ng ekonomiya, papaano nagkaugnay ang sambahayan at bahay-kalakal?

  Ginagamit ng sambahayan ang nakokolektang buwis upang makabuo ng produkto na gagamitin ng mga bahay-kalakal.

  Nagbubukas ng bagong planta ang sambahayan upang magkaroon ng karagdagang trabaho para sa mga bahay-kalakal.

  Sa sambahayan nagmumula ang mga salik ng produksiyon na sumasailalim ng pagpoproseso ng bahay-kalakal.

 • Expore all questions with a free account

  Already have an account?
library
create
reports
classes