FILI 1/23/2020
2 months ago
kiwichainz_39916
Save
Edit
Host a game
Play LiveLive
Assign HW
Solo Practice
Practice
62 QuestionsShow answers
 • Question 1
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Nag-antas ng pagtupad ng bagong General Education Curriculum (GEC) alinsunod sa programang Kto12. Tinangka nitong alisin o burahin ang espasyo ng wika at Panitikang Filipino sa Kolehiya

  answer choices

  CMO No. 3, Series of 2013

  CMO No. 4, Series of 2018

  CMO No. 5, Series of 2018

  CMO No. 1, Series of 2018

 • Question 2
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Nagkaroon ng malawak na kampanya upang muling maibalik ang Filipino at Panitikan bilang mandatoring asignatura sa kolehiyo

  answer choices

  Alyansa ng mga Tagapagtanggol ng Wikang Filipino

  Tanggol Wika

  Laglag Wika

  Alyansa ng mga Tagapagbalik ng Wikang Filipino

 • Question 3
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Legal na batayan ng konsepto ng Filipino bilang wikang pambansa, at magkarugtong na gampanin nito bilang wika ng opisyal na komunikasyon, at wikang panturo

  answer choices

  Artikulo XX Konstitusyong 1936

  Artikulo XIX Konstitusyong 1936

  Artikulo XIV Konstitusyong 1987

  Artikulo XVI Konstitusyong 1987

 • Question 4
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Wikang Opisyal ng Pilipinas ayon sa Artikulo XIV Konstitusyong 1987, Seksyon 7

  answer choices

  Filipino

  Tagalog

  Ingles

  Nihonggo

 • Question 5
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  "Ang mga wikang _________ ay pantulong na mga wikang opisyal sa mga rehiyon ..."

  answer choices

  panrehiyon

  pambansa

  opisyal

  pankalawakan

 • Question 6
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Nangunguna sa lahat ng magkakapantay / first among equals

  answer choices

  Primus Inter Pares

  Primus Pares Inter

  Sapientia Regnat

  Ad astra per aspera

 • Question 7
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Auxiliary Languages

  answer choices

  Wikang Pantulong

  Wikang Panrehiyon

  Wikang Pambansa

  Wikang Panturo

 • Question 8
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  MTB - MLE

  answer choices

  Mother Tongue - Based Multilingual Education

  Mother Tongue - Based Multieducation Language

  Mother Tongue - Borrowed Multilingual Education

  Mother Tongue - Based Multilingual Educator

 • Question 9
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Wikang kamag-anak ng Filipino

  answer choices

  Bahasa Melayu

  Bahasa Indonesia

  Hanggol

  Español

 • Question 10
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Pandaigdigang sistema ng malayang kalakalan o free market na isinagawa sa pamamagitan ng pag-aalis ng taripa

  answer choices

  Globalisayon

  Nationalidad

  Homogenisasyon

  Mobilidad

 • Question 11
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Buwis sa imported na produkto

  answer choices

  Globalisayon

  Taripa

  Homogenisasyon

  Mobilidad

 • Question 12
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Paglamon ng kulturang kanluranin sa lokal na kultura, ang wikang bayan, ang sariling atin ....

  answer choices

  Globalisayon

  Taripa

  Homogenisasyon

  Mobilidad

 • Question 13
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Promotor ng globalisasyon; multinasyonal na institution

  answer choices

  World Bank

  World Trade Organization

  Science Citation Index

  Arts and Humanities Citation Index

 • Question 14
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Kalayaang magpalipat-lipat ng territoryo o bansa

  answer choices

  Globalisayon

  Taripa

  Homogenisasyon

  Mobilidad

 • Question 15
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  LIMANG HAKBANG ISAKATUPARAN SA IKAUUNLAD NG PANANALIKSIK ....:


  ___________ muna tayo bago _________ sa iba

  answer choices

  Mag-usap

  Magpansinan

  Magmahalan

  Magtitigan

 • Question 16
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  LIMANG HAKBANG ISAKATUPARAN SA IKAUUNLAD NG PANANALIKSIK ....:


  Magbuo ng pambansang _______ tulad ng narcis.nl ng Netherlands at diva-portal.org ng Sweden

  answer choices

  Wika

  Arkibo

  Pananaliksik

  Edukasyon

 • Question 17
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  LIMANG HAKBANG ISAKATUPARAN SA IKAUUNLAD NG PANANALIKSIK ....:


  Magdevelop ng katiwa-tiwalang _________ software na libreng gamitin para sa mga mass ______ projects

  answer choices

  translation

  pambansang

  research

  source

 • Question 18
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  LIMANG HAKBANG ISAKATUPARAN SA IKAUUNLAD NG PANANALIKSIK ....:


  Bigyang-prayoridad ang ________ ng lalong tumaas ang edukasyon at ng mga programmang graduado

  answer choices

  Filipinisasyon

  Pilipinisasyon

  pag-unlad ng wika

  paggawa ng mga journals

 • Question 19
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  LIMANG HAKBANG ISAKATUPARAN SA IKAUUNLAD NG PANANALIKSIK ....:


  Atasan ang lahat ng unibersidad na magtayo ng ______________ at/o Araling Pilipinas kung paano sa USA ay may American Studies Center

  answer choices

  Departmento ng Pilipinas

  Departmento ng Filipino

  Departmento ng Wika

  Departmento ng Panitikan

 • Question 20
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  ANTAS NG PAGPLAPLANONG WIKA:


  Pagplaplanong pangwika ang pagkakaroon ng mandatoring asignaturang Filipino sa kolehiyo

  answer choices

  Maykro

  Makro

 • Question 21
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  ANTAS NG PAGPLAPLANONG WIKA:


  Pagplaplanong pangwika ang aktwal na implementasyon ng gayon patakaran sa bawat unibersidad

  answer choices

  Maykro

  Makro

 • Question 22
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  DIMENSYON:


  nagbibigay pansin sa mga tiyak na gamit mula wika ng pagtuto sa mga akademikong gamit, wikang opisyal, negosyo at iba pang panlipunang institution

  answer choices

  Pagplaplanong Wika

  Korpus ng Pagplaplanong Wika

  Akwisasyong Pangwika

 • Question 23
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  DIMENSYON:


  Nakatuon sa pagbuo/pagbago/pamimili ng mga porma o kowd

  answer choices

  Pagplaplanong Wika

  Korpus ng Pagplaplanong Wika

  Akwisasyong Pangwika

 • Question 24
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  DIMENSYON:


  Pagpapalaganap ng wika at epekto nito sa gumagamit

  answer choices

  Pagplaplanong Wika

  Korpus ng Pagplaplanong Wika

  Akwisasyong Pangwika

 • Question 25
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Ayon kay _______, ang _________ ay paraan ng pagtuklas ng mga kasagutan sa mga prtikular na katanungan ng tao tungkol sa kanyang lipunan o kapaligiran

  answer choices

  pananaliksik

  panitikan

  Neuman

  Sicail-De Laza

 • Question 26
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Tumutukoy ito sa muling pagpapahayag ng ideya ng may-akda sa ibang pamamaraan at pananalita upang padaliin at palinawin ito para sa mambabasa

  answer choices

  Paraphase

  Abstrak

  Rebyu

  Peer Review

 • Question 27
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Isang buod ng pananaliksik, tesis, o kaya ay tala ng isang komprehensiya o anumang pag-aaral sa isang tiyak na disiplina or larangan

  answer choices

  Paraphase

  Abstrak

  Rebyu

  Peer Review

 • Question 28
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Pampanitikang kritisismo na ang layunin ay suriin ang isang aklat batay sa nilalaman, estilo, at anyo ng pagkakasulat nito

  answer choices

  Paraphase

  Abstrak

  Rebyu

  Peer Review

 • Question 29
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Tumutukoy ito sa paglalathala ng buod ng pananaliksik, pinaikling bersisyon, o isang bahagi nito sa pahayagan

  answer choices

  Akademikong Publikasyon

  Abstrak

  Rebyu

  Peer Review

 • Question 30
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Isang proseso kung saan ang manuskrito o artikulo ay dumadaan sa screening o serye ng ebalwasyon bago mailimbag sa mga journal

  answer choices

  Akademikong Publikasyon

  Abstrak

  Rebyu

  Peer Review

 • Question 31
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Isinasagawa ng mga ______ ang peer review

  answer choices

  eksperto

  guro

  mananaliksik

 • Question 32
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Mga nailathala nang pananaliksik sa target na journal

  answer choices

  Abstrak

  Rebyu

  Back-Issue

  Peer Review

  Akademikong Publikasyon

 • Question 33
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Noong Abril 2015, bunsod ng petisyon ng Tanggol Wika ay naglabas ng TRO ang Korte Suprema para ipahinto ang pagtatanggal sa Filipino at Panitikan sa kolehiyo. Noong Abril 2018 naman ay inilabas ng CHED ang _________ upang ipatupad ang nasabing resolusyon ng Korte Suprema.

  answer choices

  CMO No. 3, Series of 2013

  CMO No. 4, Series of 2018

  CMO No. 5, Series of 2018

  CMO No. 1, Series of 2018

 • Question 34
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Paggamit ng Filipino sa iba't ibang larangan tungo sa pagunlad hindi lamang ng wikang Filipino, kundi ng kaisipang Pilipino mismo

  answer choices

  Globalisasyon

  Homogenisasyon

  Intelektwalisasyon

 • Question 35
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Sa pamamagitan nito, opisyal na kinikilala at tinatanggap bilang bahagi ng kaalaman sa isang tiyak na paksa ng pag-aatal ang kinalabasan ng pananaliksik

  answer choices

  Paraphase

  Abstrak

  Rebyu

  Peer Review

  Refereed Research Journal

 • Question 36
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Ayon kay ___________, ang susi sa tagumpay ng pagkalalathala ng isang pananaliksik ay pagkakaroon ng dakilang bisyon o layunin ng mananaliksik kung bakit siya nagsusulat at nananaliksik

  answer choices

  Lumbera

  Guillermo

  Neal-Barnett

  Emerlinda Roman

 • Question 37
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Ayon kay _________, mahalaga ang pagkakaroon ng isang wikang pambansa na magiging daluyan ng mga aspirasyon at pagpapahalaga ng mga karaniwang mamayan.

  answer choices

  Bienvenido Lumbera

  Guillermo

  Neal-Barnett

  Emerlinda Roman

 • Question 38
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Ito ay ibinubuo ng mga konsepto at teorya na magagamit sa pananaliksik na pawang karaniwang nabubuo sa pamamagitan ng kombinasyon ng mga teorya at konsepto.

  answer choices

  Batayang Teoretikal

  Teoryang Dependensiya

  Marxismo

  Feminismo

  Pantayong Pananaw

 • Question 39
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Ayon sa _____, pinagsasamantalahan ng mga bansang industrialisado ang mga bansang mahihirap sa pamamagitan ng neokolonyalismo sa ekonomiya, bagay na malaki na rin ang epekto sa sistemang politikal at kultural ng bansa

  answer choices

  Batayang Teoretikal

  Teoryang Dependensiya

  Marxismo

  Feminismo

  Pantayong Pananaw

 • Question 40
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Nagpopokus ito sa pang-aapi o pagsasamantala ng isang partikular na kasarian (sa babae)

  answer choices

  Batayang Teoretikal

  Teoryang Dependensiya

  Marxismo

  Feminismo

  Pantayong Pananaw

 • Question 41
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Ito ay perspektiba sa pagtalakay ng kasaysayan, kultura, at iba pa, na nilalang ni Zeus Salazar, upang bigyan diin ang kalagahan ng diskursong internal hinggil sa iba't ibang issue.

  answer choices

  Batayang Teoretikal

  Teoryang Dependensiya

  Marxismo

  Feminismo

  Pantayong Pananaw

 • Question 42
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Kaugnay at katunong ng ______ ang ______ ni Rhoderick Nuncio na nakapokus naman sa katutubong pagsipat sa paraan ng pagpapatawa sa mga Pilipino.

  answer choices

  Pampayong Pananaw

  Pantawang Pananaw

  Marxismo

  Feminismo

  Pantayong Pananaw

 • Question 43
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Ang ___________ ay buod naman ng mga ideya ni Prospero Covar. Ito ay pagtatangkang ipaliwanag ang koneksyon ng mga terminong kaugnay ng panlabas na anyo at ng mga pariralang tumutukoy sa mga aspekto ng pagkataong Pilipino.

  answer choices

  Teoryang ng Banga

  Pantawang Pananaw

  Marxismo

  Feminismo

  Pantayong Pananaw

 • Question 44
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Ayon sa paliwanang ni Pe-Pua at Protacio-Marcelino ang ________ ay paraan ng pag-aaral sa sikolohiya na bunga ng karanasan, kaisipan, at oryentasyong Pilipino at pagpapaliwanag sa sariling paraan ng pag-iisip, pagkilos, at pagpapakita ng damdaming Pilipino, na sinasasabing maaring may kaibahan sa pag-iisip, pagkilos, at pagpapakita ng damdamin ng iba pang mga mamayanan.

  answer choices

  Teoryang ng Banga

  Pantawang Pananaw

  Sikolohiyang Pilipino

  Feminismo

  Pantayong Pananaw

 • Question 45
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Unang nilinang ni ______, ang mga ideya kaugnay ng Sikolohiyang Pilipino

  answer choices

  Virigilio Enriquez

  Rhoderick Nuncio

  Prospero Covar

  Zues Salazar

  Morales-Nuncio

 • Question 46
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Ayon sa paliwanang ni ______ AT ______, ang Sikolohiyang Pilipino ay paraan ng pag-aaral sa sikolohiya na bunga ng karanasan, kaisipan, at oryentasyong Pilipino at pagpapaliwanag sa sariling paraan ng pag-iisip, pagkilos, at pagpapakita ng damdaming Pilipino, na sinasasabing maaring may kaibahan sa pag-iisip, pagkilos, at pagpapakita ng damdamin ng iba pang mga mamayanan.

  answer choices

  Pe-Pua

  Raul Prebisch

  Protacio-Marcelino

  Theotonio Dos Santos

  Karl Marx

 • Question 47
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Ayon kay Torraco(1997), may tatlong konsiderasyon sa pagpili ng teorya bilang bahagi ng batayang teoretikal:

  answer choices

  Pagiging akma sa pananaliksik

  linaw at/o dali ng aplikasyon sa pananaliksik

  bisa ng teorya sa pagpapaliwanag o paghahanap ng sagot sa mga tanong ng pananaliksik

  Pagiging magaling sa pananaliksik

 • Question 48
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Ang Kritisismo ng mga tagapagtaguyod ng Teoryang Dependensiya ....:


  Ang puhunan nila Third World (bansang mahihirap) ay tumutubo nang _____

  answer choices

  malaki

  maliit

  tama lang

 • Question 49
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Higit na malaki ang pakinabang ng mgabansang mauulang at/o mayaman sa kapital sa neokolonyalismo sapagkat:


  Kontrolado nila ang maraming _______ na institusyon katulad ng IMF, World Bank, at maging malalaking pribagdong bangko na nagpapautangsa mga bansang Third World

  answer choices

  pinansyal

  edukasyonal

  wikang

 • Question 50
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Higit na malaki ang pakinabang ng mgabansang mauulang at/o mayaman sa kapital sa neokolonyalismo sapagkat:


  Hindi nila gaanong tinutulungan ang mga ___________ na umunlad sa teknolohiya, at/o pagmamanupaktura ng makinarya upang mapanatili ang kanilang lucrative na _______ rito

  answer choices

  mahihirap

  bansang Third World

  monopolyo

  kontrakto

 • Question 51
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Higit na malaki ang pakinabang ng mgabansang mauulang at/o mayaman sa kapital sa neokolonyalismo sapagkat:


  mababa ang halaga ng mga _____ at _______ ng Third World na ineeksport sa mga bansang mauunlad at/o mayaman sa kapital, kumpara sa halaga ng makinaryang/teknolohiya at iba pang produktong iniimport ng una sa huli

  answer choices

  propesyonal

  hilaw na materyales

  semi-manupaktura

  makina

 • Question 52
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Higit na malaki ang pakinabang ng mgabansang mauulang at/o mayaman sa kapital sa neokolonyalismo sapagkat:


  Ang migrasyon ng ________ mula Third World tungong mga bansang mauunlad at/o mayaman sa kapital ay nakakabawas sa pangkalahatan yamang tao na kinakailangan upang maiahon sa kahirapan at dependensiya sa kaniyang sarili

  answer choices

  propesyunal/manggagawa

  hilaw na materyales

  semi-manupaktura

  makina

 • Question 53
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  KARANIWANG SINASAGOT NG MANANALIKSIK NA GUMAGAMIT NG MARXISMO:


  Ano-ano ang uring _________ ang nasa tekto, pelikula at iba pa?

  answer choices

  panlipunan

  tao

  trabaho

  problema

 • Question 54
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  KARANIWANG SINASAGOT NG MANANALIKSIK NA GUMAGAMIT NG MARXISMO:


  Paano _______ ang mga uring panlipunan sa teksto, pelikula, at iba pa?

  answer choices

  nagtunggalian

  nag-usap

  ang interaksyon

 • Question 55
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  KARANIWANG SINASAGOT NG MANANALIKSIK NA GUMAGAMIT NG MARXISMO:


  Sino ang _____, nagsamantala at pinagsamantalahan sa teksto, pelikula, at iba pa?

  answer choices

  nang-api at inaapi

  bida at kontrabida

  nagmahalan at naghiwalay

 • Question 56
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  KARANIWANG SINASAGOT NG MANANALIKSIK NA GUMAGAMIT NG MARXISMO:


  Paano _____ sa kaapihan o sitwasong mapagsamantala ang mga karakter?

  answer choices

  bumangon

  nanatili

  naghirap

 • Question 57
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  KARANIWANG SINASAGOT NG MANANALIKSIK NA GUMAGAMIT NG MARXISMO:


  Paano ______ sa iba ang ilang karakter?

  answer choices

  nagnakaw

  tumulong

  nagsamantala

 • Question 58
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  KARANIWANG SINASAGOT NG MANANALIKSIK NA GUMAGAMIT NG MARXISMO:


  Aling uri ng ______ ang nagtagumpay sa huli?

  answer choices

  panlipunan

  tao

  trabaho

  problema

 • Question 59
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Ibinuod ni Atienza (1994) sa artikulong "_____" ang mga praktikal na kahalagahan ng Wikang Pambansa sa isang bansang gaya ng Pilipinas na dati'y kolonya, laban sa dominasyon ng wikang banyagang gaya ng Ingles.

  answer choices

  Drafting the 1987 Consitution the Politics of Language

  Alyansa ng Mga Tagapagtanggol ng Wikang Filipino/TANGGOL WIKA: Internal na Kwento, Mga Susing Argumento at Dokumento 2014-2017

  Ang Marxista Lapit sa Isyu ng Kababaihan

  Miseducation of the Filipino

 • Question 60
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Ibinuod ni ______ (1994) sa artikulong "Drafting the 1987 Consitution the Politics of Language" ang mga praktikal na kahalagahan ng Wikang Pambansa sa isang bansang gaya ng Pilipinas na dati'y kolonya, laban sa dominasyon ng wikang banyagang gaya ng Ingles.

  answer choices

  Atienza

  Maceda

  Almario

  Constatino

 • Question 61
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Binigyan-diin ni _______ (2015) na "ang wikang Filipino ay wikang mapagpalaya. Ito ay magiging wika ng tunay na Filipino"

  answer choices

  Atienza

  Maceda

  Almario

  Constatino

 • Question 62
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Ang Filipino ay isang disiplina na sa esensya ay may interdisiplinaryo o nagtataglay ng "mahigpit na pag-uugnayan at interaksyon ng dalawa o higit pang disiplina upang makamit ang higit na paglilinaw at pag-unawa hinggil sa isang partikular na usapin" (______ , 2014)

  answer choices

  Atienza

  Maceda

  Almario

  Constatino

  Guillermo

Report an issue
Why show ads?
Report Ad
Join a game