History

10th

grade

Image

Българско възраждане

16
plays

30 questions

Show Answers
See Preview
 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  30 seconds
  1 pt

  Кой е основателят на първия български вестник?

  Константин Фотинов

  Васил Априлов

  Иван Богоров

  Александър Екзарх

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  30 seconds
  1 pt

  Как се осъществя издаването на Рибния буквар?

  С подкрепата на Русия

  С помощта на Хайделбергския университет

  Със средства на български търговец

  Със собствени средства на Петър Берон

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  30 seconds
  1 pt

  Посочете кои от изброените възрожденски дейци са участници в Първата българска легия в Белград:

  В. Левски и Ст. Караджа през 1862 г.

  Х. Димитър и П. Киряков през 1861 г.

  Хр. Ботев и Л. Каравелов през 1868 г.

  Г. Бенковски и В. Левски през 1872 г.

 • Explore all questions with a free account

  Already have an account?