World Languages

latihan soal usel 2020 satu

26
plays

40 questions

Show Answers
See Preview
 • 1. Multiple-choice
  30 seconds
  1 pt

  Artikel sing ngadharake kanyatan – kanyatan miturut panalare panulis diarani artikel……

  Deskriptif

  Eksplanatif

  Eksploratif

  Prediktif

  Preskriptif

 • 2. Multiple-choice
  30 seconds
  1 pt

  Prakara – prakara kang perlu digatekake nalika gawe ringkesan antarane kaya kasebut ing ngisor iki, kajaba……

  Nggunakake ukara tunggal

  Ukara dadi frasala frasa dadi tembung

  Cacahe paragraph gumatung ana akehing topic utaman ana sajroning karangan asli

  Gagasan asline dipertahanake

  Sistematika panulisane sing bener

 • 3. Multiple-choice
  30 seconds
  1 pt

  Wayang kag nyritakake perange prabu Arjuna Sasra karo Dasamuka yaiku…………

  Ramayana

  Mahabharata

  Kadhewatan

  Arjuna Sasra

  Wayang Wasana

 • Expore all questions with a free account

  Already have an account?
library
create
reports
classes