World Languages

10th -

University

Image

kankouchi (Kata Sifat)

7
plays

5 questions

Show Answers
See Preview
 • 1. Multiple Choice
  5 minutes
  1 pt
  Image

  minasan, hajimemashite. watashi wa JOKO desu. 17-sai de, koukou 2-nensei desu. BATU ni sunde imasu. BATU wa yama to umi no chikaku ni arimasu kara, mainichi tsuzushii desu. kankouchi mo takusan arimasu. BNS ya JATIM PARK nado desu. yasumi no toki ni kankoukyaku ga oozei imasu. soshite, michi ga acchi kochi komimasu. taihen desu.


  BATU wa donna machi desuka.

  samukute, nigiyaka na machi desu.

  taihen na machi desu.

  kirei na machi desu.

  tsuzushikute, shizuka na machi desu.

  samui machi desu.

 • 2. Multiple Choice
  5 minutes
  1 pt
  Image

  sekai no hitotsu no yuumei na kankouchi wa TOKYO DISNEYLAND desu. TOKYO DISNEYLAND wa chiba ni arimasu. menseki wa yaku 510.000m² desu. totemo ..... desu.


  *) menseki : luas area

  *) yaku : kira-kira, lebih kurang


  kosakata yang paling tepat untuk melengkapi paragraf di atas adalah ...

  semai

  hiroi

  shizuka

  nigiyaka

  yuumei

 • 3. Multiple Choice
  5 minutes
  1 pt
  Image

  sekai no hitotsu no yuumei na kankouchi wa TOKYO DISNEYLAND desu. TOKYO DISNEYLAND wa chiba ni arimasu. kono tokoro wa itsumo ..... desu. kankoukyaku wa ichinen ni yaku 16.000.000 nin kimasu.


  *) yaku : kira-kira, lebih kurang


  kosakata yang paling tepat untuk melengkapi paragraf di atas adalah ...

  semai

  hiroi

  shizuka

  nigiyaka

  yuumei

 • Answer choices
  Tags
  Answer choices
  Tags

  Explore all questions with a free account

  Already have an account?