pencil-icon
Build your own quiz

World Languages, Other

12th

grade

Image

Paglalagom - Review

41
plays

10 questions

Show Answers
See Preview
 • 1. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt

  Anong panauhin ang ginagamit sa pagbubuod upang maipakita ang pagiging obhetibo nito?

  Unang panauhan

  Ikalawang panauhan

  Ikatlong panauhan

  ika-apat na panauhan

 • 2. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt

  Ano ang paraan ng muling pagpapahayag sa nilalaman ng isang teksto, ngunit sa anyong mas maikli na napananatili ang kabuuang mensahe ng orihinal na teksto?

  Abstrak

  Buod

  Paglalagom

  Sinopsis

 • 3. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt

  Ano ang tawag sa isang intelektwal na pagsulat na nakatutulong sa pagpapataas ng kaalaman ng indibidwal sa iba’t ibang larangan?

  Akademikong Pagsulat

  Impormatibong Pagsulat

  Malikhaing Pagsulat

  Pananaliksik

 • Answer choices
  Tags
  Answer choices
  Tags

  Explore all questions with a free account

  Already have an account?