Quiz
Afryka klasa 8
9 months ago by
michal812_32696
Save
Edit
Live modes
Start a live quiz
Asynchronous learning
Assign homework
17 questions
Preview
Show answers
 • Question 1
  900 seconds
  Report an issue
  Q.

  Jaka formacja roślinna jest przedstawiona na zdjęciu?

  answer choices

  pustynia

  półpustynia

  sawanna

  step

 • Question 2
  900 seconds
  Report an issue
  Q.

  Jaki kraj został przedstawiony na mapie?

  answer choices

  RPA

  Etiopia

  Kenia

  Algieria

 • Question 3
  900 seconds
  Report an issue
  Q.

  Zaznaczony na mapie obszar nazywa się:

  answer choices

  Suahili

  Sahel

  Sahara

  sawanna

 • Question 4
  900 seconds
  Report an issue
  Q.

  Pomiędzy jakimi strefami roślinnymi występuje zaznaczony obszar?

  answer choices

  pustyniami i roślinnością śródziemnomorską

  lasami równikowymi i sawanną

  lasami równikowymi i pustyniami

  sawanną i pustyniami

 • Question 5
  900 seconds
  Report an issue
  Q.

  *Które czynniki przyśpieszają pustynnienie na obszarze zaznaczonym na mapie?

  answer choices

  zmiany klimatyczne - globalne ocieplenie

  hodowla zwierząt

  większa ilość pól uprawnych

  nadmierne pobieranie wody z rzek płynących przez ten obszar

 • Question 6
  900 seconds
  Report an issue
  Q.

  Brak w codziennej diecie określonych składników pokarmowych, np. białka, gdy jednocześnie norma kaloryczna może być spełniona, to:

  answer choices

  głód

  głód jawny

  niedożywnienie

  głód utajony

 • Question 7
  900 seconds
  Report an issue
  Q.

  *Które 2 czynniki wpływają na zapotrzebowanie energetyczne (ilość potrzebnych kalorii) dla organizmu?

  answer choices

  wiek

  wykształcenie

  dostęp do wody

  rodzaj wykonywanej pracy

 • Question 8
  900 seconds
  Report an issue
  Q.

  W której strefie klimatycznej występują największe opady w Afryce?

  answer choices

  równikowej

  zwrotnikowej

  podzwrotnikowej

 • Question 9
  900 seconds
  Report an issue
  Q.

  *Które ze zdań są prawdziwe?

  answer choices

  Afryka po Europie jest jednym z najlepiej rozwiniętych gospodarczo kontynentów

  Afryka rozciąga się po obu stronach równika

  Afryka jest zasobna w surowce mineralne

  Najważniejszym surowcem afrykańskim jest węgiel kamienny

 • Question 10
  900 seconds
  Report an issue
  Q.

  *Które cechy dotyczą rolnictwa plantacyjnego?

  answer choices

  monokultura upraw

  mała powierzchnia gospodarstw

  przeznaczenie produkcji na eksport

  częsta zmiana miejsc upraw

 • Question 11
  900 seconds
  Report an issue
  Q.

  Jaki typ rolnictwa przedstawia to zdjęcie?

  answer choices

  plantacyjny

  przemysłowy

  żarowy

 • Question 12
  900 seconds
  Report an issue
  Q.

  Kraje znajdujące się w której części Aryki są najliczniej odwiedzane przez turystów?

  answer choices

  południowej

  wschodniej

  środkowej

  północnej

 • Question 13
  900 seconds
  Report an issue
  Q.

  Jak nazywają się zaznaczone na mapie wiatry wiejące w kierunku równika?

  answer choices

  monsun

  bryza

  pasat

  cyklon

 • Question 14
  900 seconds
  Report an issue
  Q.

  *Które czynniki dotyczące rolnictwa Afryki są prawdziwe?

  answer choices

  bardzo długi okres wegetacyjny

  równomiernie rozłożone, wysokie opady

  słabe gleby

  dużo terenów podmokłych

 • Question 15
  900 seconds
  Report an issue
  Q.

  Dokończ zdanie: Afryka jest kontynentem

  answer choices

  wyżynnym

  górskim

 • Question 16
  900 seconds
  Report an issue
  Q.

  Dokończ zdanie: Przez północną część Aryki przebiega zwrotnik

  answer choices

  Raka

  Koziorożca

 • Question 17
  900 seconds
  Report an issue
  Q.

  Największą pustynią w Afryce jest

  answer choices

  Sahara

  Kalahari

  Namib

Report an issue
Why show ads?
Report Ad
Lessonsnew
Enter Code