บทพากย์เอราวัณ ระดับชั้น ม.๓
a few seconds ago
natamon_pcn_39192
Save
Edit
Host a game
Live GameLive
Homework
Solo Practice
Practice
11 QuestionsShow answers
 • Question 1
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  บทพากย์เอราวัณเป็นพระราชนิพนธ์ในพระมหากษัตรย์พระองค์ใด

  answer choices

  พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก

  พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย

  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

  พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

 • Question 2
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  อินทรชิตเป็นลูกของใคร

  answer choices

  ทศกัณฐ์กับนางมณโฑ

  พระรามกับนางสีดา

  ทศกัณฐ์กับนางสีดา

 • Question 3
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  "เอราวัณ" เป็นชื่อของอะไร

  answer choices

  วิมาน

  พาหนะ

  เครื่องใช้

  อวัยวะ

 • Question 4
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  ข้อใดไม่ใช่คุณค่าด้านสังคมและวัฒนธรรมที่ได้จากบทพากย์เอราวัณ

  answer choices

  การแสดงมหรสพหนังใหญ่และโขน

  ความเชื่อเรื่องเทวดานางฟ้า

  วัฒนธรรมในการทำศึกสงคราม

  วัฒนธรรมการคล้องช้าง

 • Question 5
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  สำนวนใดตรงกับสาระสำคัญของ เรื่อง บทพากย์เอราวัณ

  answer choices

  ความรู้ท่วมหัว เอาตัวไม่รอด

  ความประมาทเป็นหนทางแห่งความตาย

  เห็นช้างขี้ ขี้ตามช้าง

  ขี่ช้างจับตั๊กแตน

 • Question 6
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  จากคำประพันธ์ข้างต้นนี้ ใช้กลวิธีใดในการแต่ง

  answer choices

  สัมผัสสระ

  สัมผัสอักษร

  ดุลของเสียง (การซ้ำคำหรือพยางค์อย่างเป็นจังหวะ)

  การเล่นคำ

 • Question 7
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  คำประพันธ์ในข้อใดไม่ได้กล่าวเกี่ยวกับช้างเอราวัณ ในบทพากย์เอราวัณ

  answer choices

  เทียมสินธพอาชาไนย เริงร้องถวายชัย

  ชันหูระเหิดหฤหรรษ์

  งานหนึ่งเจ็ดโบกขรณี สระหนึ่งย่อมมี

  เจ็ดกออุบลบันดาล

  มีวิมานแก้วงามบวร บุกเกศกุญชร ดังเวไชยันต์อมรินทร์

  สามสิบสามเศียรโสภา เศียรหนึ่งเจ็ดงา

  ดั่งเพชรรัตน์รูจี

 • Question 8
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  จากคำประพันธ์ข้างต้น

  จินตภาพทางด้านใดที่ชัดเจนที่สุด

  answer choices

  ภาพ

  การเคลื่อนไหว

  เสียง

  กลิ่น

 • Question 9
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  คำประพันธ์ในข้อใดสะท้อนให้เห็นคุณค่าในเรื่อง

  อาวุธในการทำสงคราม

  answer choices

  เร่งพลโยธาพานรินทร์ เร่งรัดหัสดิน วานรให้เร่งรีบมา

  เพลารอยพลอยประดับดุมวง กึกก้องกำกง กระทบกระทั่งธรณี

  ล้วนถืออาวุธเกรียงไกร โตมรศรชัย พระขรรค์คทาถ้วนตน

  พระผู้เรืองฤทธิแข็งขัน คอยดูสำคัญ

  อย่าไว้พระทัยไพรี

 • Question 10
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  จากคำประพันธ์ข้างต้นนี้ ใช้กลวิธีใดในการแต่ง

  answer choices

  การเล่นคำ

  ดุลของเสียง

  (การซ้ำคำหรือพยางค์อย่างเป็นจังหวะ)

  สัมผัสอักษร

  สัมผัสสระ

 • Question 11
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  จากคำประพันธ์ข้างต้นนี้ ใช้กลวิธีใดในการแต่ง

  answer choices

  การเล่นคำ

  ดุลของเสียง

  (การซ้ำคำหรือพยางค์อย่างเป็นจังหวะ)

  สัมผัสอักษร

  สัมผัสสระ

Report an issue
Why show ads?
Report Ad
Join a game