แนวข้อสอบกลางภาค โปรแกรมกราฟิก
an hour ago
apiwatarty
Save
Edit
Host a game
Live GameLive
Homework
Solo Practice
Practice
30 QuestionsShow answers
 • Question 1
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  ข้อใดคือความสำคัญของภาพกราฟิก

  answer choices

  เพื่อแทนความหมายที่จะสื่อ

  เพื่อใช้ในงานประชาสัมพันธ์

  เพื่อใช้ตกแต่ง

  ถูกทั้ง ก และ ข

 • Question 2
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  ข้อใดคือกราฟิกในยุคแรก

  answer choices

  ภาพถ่าย

  การวาด

  การระบายสี

  ถูกทั้ง ข และ ค

 • Question 3
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  ข้อใดคือกราฟิกในยุคดิจิตอล

  answer choices

  ภาพถ่าย

  การวาด

  ภาพเคลื่อนไหว

  ถูกทั้ง ก และ ค

 • Question 4
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  ข้อใดเขียนถูกต้อง

  answer choices

  กราฟิก

  กราฟฟิก

  กราฟิกส์

  กราฟฟิกส์

 • Question 5
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Graphic มาจากภาษาใด

  answer choices

  ภาษาอังกฤษ

  ภาษาโรมัน

  ภาษาฝรั่งเศส

  ภาษากรีก

 • Question 6
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  คอมพิวเตอร์กราฟิก หมายถึงอะไร

  answer choices

  การสร้าง การตกแต่งแก้ไข หรือการจัดการเกี่ยวกับรูปภาพ โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการจัดการ

  การสร้าง การตกแต่งแก้ไข หรือการจัดการเกี่ยวกับรูปภาพ โดยใช้มือถือในการจัดการ

  การสร้าง การตกแต่งแก้ไข หรือการจัดการเกี่ยวกับรูปภาพ โดยใช้โปรแกรมในการจัดการ

  การสร้าง การตกแต่งแก้ไข หรือการจัดการเกี่ยวกับรูปภาพ โดยใช้ระบบในการจัดการ

 • Question 7
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  ข้อใดคือ ไม่ใช่ โปรแกรมที่ใช้ในงานกราฟิก

  answer choices

  Adobe Photoshop

  Microsoft PowerPoint

  CorelDRAW

  Paint

 • Question 8
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  คุณสมบัติของโปรแกรมที่ใช้ในงานกราฟิกคืออะไร

  answer choices

  การสร้าง

  การจัดการ

  การวิเคราะห์

  การตกแต่งแก้ไข

 • Question 9
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  แนวคิดในการสร้างงานกราฟิกมีทั้งหมดกี่ขั้นตอน

  answer choices

  3 ขั้นตอน

  4 ขั้นตอน

  5 ขั้นตอน

  6 ขั้นตอน

 • Question 10
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  หลักการสร้างงานกราฟิกมีทั้งหมดกี่ขั้นตอน

  answer choices

  3 ขั้นตอน

  4 ขั้นตอน

  5 ขั้นตอน

  6 ขั้นตอน

 • Question 11
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  การกำหนดพื้นหลังของภาพอยู่ในขั้นตอนใด

  answer choices

  1 ขั้นตอน

  2 ขั้นตอน

  3 ขั้นตอน

  4 ขั้นตอน

 • Question 12
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  หลักการสร้างงานกราฟิก ขั้นตอน 2 คืออะไร

  answer choices

  จัดวางภาพให้เหมาะสม

  กำหนดพื้นหลังของภาพ

  เลือกพื้นที่ค่าที่ต้องการใช้งาน

  ใส่ข้อความ

 • Question 13
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  สีในโมเดล RGB สามารถสร้างสีได้กี่สี

  answer choices

  14 ล้านสี

  16.5 ล้านสี

  16.7 ล้านสี

  17.6 ล้านสี

 • Question 14
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  ระบบสีที่ใช้กับกราฟิกทั่วไปมีกี่ระบบ

  answer choices

  2 ระบบ

  3 ระบบ

  4 ระบบ

  5 ระบบ

 • Question 15
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  ภาพกราฟิกที่ใช้กับคอมพิวเตอร์แบ่งออกเป็นกี่ประเภท

  answer choices

  2 ประเภท

  3 ประเภท

  4 ประเภท

  5 ประเภท

 • Question 16
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับหลักการทำงานของกราฟิกแบบ Raster

  answer choices

  ใช้สร้างภาพ แก้ไขและตกแต่งภาพ เหมาะกับการสร้างโลโก้ และออกแบบ

  ภาพเกิดจากจุดสีสี่เหลี่ยมเล็ก ๆ หลาย ๆ จุดมาเรียงต่อกันจนเกิดเป็นรูปภาพ

  ภาพเกิดจากการอ้างอิงความสัมพันธ์ทางคณิตศาสตร์ หรือการคำนวณ

  ภาพเกิดจากการยิงแสงของประจุไฟฟ้าไปยังแม่สี RGB และเกิดเป็นภาพสีต่าง ๆ

 • Question 17
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับหลักการทำงานของกราฟิกแบบ Vector

  answer choices

  ใช้สร้างภาพ แก้ไขและตกแต่งภาพ เหมาะกับการสร้างโลโก และออกแบบ

  ภาพเกิดจากจุดสีสี่เหลี่ยมเล็ก ๆ หลาย ๆ จุดมาเรียงต่อกันจนเกิดเป็นรูปภาพ

  ภาพเกิดจากการอ้างอิงความสัมพันธ์ทางคณิตศาสตร์ หรือการคำนวณ

  ภาพเกิดจากยิงแสงของประจุไฟฟ้าไปยังแม่สี RGB และเกิดเป็นภาพสีต่าง ๆ

 • Question 18
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  การกำหนดความละเอียดของภาพที่ใช้ทั่วไปควรกำหนดกี่พิกเซล

  answer choices

  72-75 พิกเซล

  100-150 พิกเซล

  150-300 พิกเซล

  300-350 พิกเซล

 • Question 19
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  แฟ้มภาพนามสกุลใดที่เหมาะกับงานด้านเว็บเพจ

  answer choices

  Tiff

  Gif

  Jpg

  ถูกทั้ง ข และ ค

 • Question 20
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  ข้อใดเป็นไฟล์นามสกุลของ Vector

  answer choices

  EPS, AI, .DRW, .CDR

  TIF .JPG .GIF .MSP

  EPS, AI, .DRW, .RAW

  DRW, .CDR, .PNG .PC

 • Question 21
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  ข้อใดเป็นไฟล์นามสกุลของ Raster

  answer choices

  EPS, AI, .DRW, .CDR

  TIF .JPG .GIF .MSP

  EPS, AI, .DRW, .RAW

  DRW, .CDR, .PNG .PC

 • Question 22
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  ข้อใดไม่ใช่ความแตกต่างของภาพแบบ Vector กับภาพแบบ Bitmap มาโดยสังเขป

  answer choices

  Bitmap ลักษณะภาพประกอบขึ้นด้วยจุดต่างๆ มากมาย

  Vector ใช้สมการทางคณิตศาสตร์เป็นตัวสร้างภาพ

  Bitmap โดยจะคำนวณค่าสีทีละ pixels ทำให้ภาพแตกเมื่อขยายภาพให้ใหญ่

  Vector สามารถย่อและขยายขนาดได้มากกว่า โดยสัดส่วนและลักษณะของภาพยังเหมือนเดิม

  Bitmap เหมาะสำหรับงานกราฟิก ในแบบต้องการให้แสงเงาให้ใหญ่

  Vector เหมาะสำหรับงานแบบวาง Layout งานพิมพ์ตัวอักษร

  Bitmap เคอมพิวเตอร์จะใช้เวลาในการแสดงภาพมากกว่า

  Vector แสดงภาพบนจอทันที เมื่อรับคำสั่งย้าย

 • Question 23
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  โหมดสี ที่ใช้ตารางในการเทียบสีเก็บข้อมูล 8 บิตต่อพิกเซล เหมาะสำหรับสร้างงานบนเว็บไซต์ หรือแอนิเมชัน

  answer choices

  RGB

  CMYK

  Indexed color

  Grayscale

  Lab

 • Question 24
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  โหมดสี ภาพขาวดำ

  answer choices

  RGB

  CMYK

  Indexed color

  Grayscale

  Lab

 • Question 25
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  โหมดสี ที่สามารถปรับความคมชัดและเฉดสีแบบขาวดำ สามารถใช้สีอื่นเข้ามาเสริมในสีดำทำให้น่าสนใจยิ่งขึ้น

  answer choices

  RGB

  CMYK

  Indexed color

  Grayscale

  Duotone

 • Question 26
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  โหมดสี ที่เก็บข้อมูลไว้ 8 บิตต่อพิกเซลใช้ในงานพิมพ์ที่ไม่ต้องความละเอียดและสีที่ฉูดฉาดมากนัก

  answer choices

  RGB

  CMYK

  Indexed color

  Multi Channel

  Duotone

 • Question 27
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  โหมดสี ที่ใช้ในการแสดงผลผ่านจอภาพ แต่ละสีสามารถไล่เฉดสีได้ 256 ระดับ เมื่อรวมกันจะได้ 16.7 ล้านสีเหมาะตกแต่งภาพ

  answer choices

  RGB

  CMYK

  Indexed color

  Multi Channel

  Duotone

 • Question 28
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  โหมดสี ที่เก็บข้อมูลไว้ 8 บิตเหมาะสำหรับงานสื่อสิ่งพิมพ์

  answer choices

  RGB

  CMYK

  Indexed color

  Multi Channel

  Duotone

 • Question 29
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  โหมดสี ภาพประกอบจุดเล็กของพิกเซล เรียงต่อกับเป็นภาพ

  answer choices

  Bitmap

  CMYK

  Lab

  Multi Channel

  Duotone

 • Question 30
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  โหมดสี เสมือนจริง มี 3 channel แทน คือ Lightness, A และ B

  answer choices

  Bitmap

  CMYK

  Lab

  Multi Channel

  Duotone

Report an issue
Why show ads?
Report Ad
Join a game