แบบทดสอบ เรื่อง การฟังการดูและการพูด
Save
Edit
Host a game
Live GameLive
Homework
Solo Practice
Practice
15 QuestionsShow answers
 • Question 1
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  การประชาสัมพันธ์ข่าวสารเรื่องการระบาดของไข้เลือดออก จัดเป็นสารประเภทใด

  answer choices

  สารโน้มน้าวใจ

  สารให้ความรู้

  สารให้ความบันเทิง

  สารให้ความจรรโลงใจ

 • Question 2
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  หลักการฟังและการดูที่ดีต้องมีลักษณะอย่างไร

  answer choices

  ฟังและดูเฉพาะส่วนที่สำคัญเท่านั้น

  คิดฟุ้งซ่านในเรื่องอื่นๆ ไปพร้อมกับเรื่องนั้นๆ

  มีแค่สติปัญญาก็สามารถได้รับประโยชน์ได้

  ตั้งใจฟัง จดจ่ออยู่กับเรื่องที่ฟังหรือดู

 • Question 3
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  ฟังแล้วนำข้อคิดไปใช้ประพฤติปฏิบัติตามได้ คือ การฟังสารประเภทใด

  answer choices

  พระบรมราโชวาท

  คำปราศรัย

  สารประชาสัมพันธ์

  โฆษณา

 • Question 4
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  ข้อใดต่อไปนี้มีความน่าเชื่อถือที่สุด

  answer choices

  ขาว ใส ย้อนวัย เห็นผลได้ใน 1 วัน

  ผิวขาวทันทีครั้งแรกที่ใช้พิสูจน์ได้ด้วยตัวคุณเอง

  แฮร์แคร์ แชมพูอันดับ ๑ ของโลกปกป้องผมคุณจากรังแค

  หัวลื่น เขียนง่าย ใคร ๆ ก็ใช้ปากกา

  ตราเสือดาว

 • Question 5
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  ข้อใดไม่ใช่การใช้วิจารณญาณในการฟัง

  answer choices

  ฟังแล้วยอมรับทัศนะของผู้อื่น

  ฟังแล้วคิดตามว่าน่าเชื่อถือเพียงใด

  ฟังแล้วพิจารณาว่าผู้พูดใช้วิธีการถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดอย่างไร

  ฟังแล้วพิจารณาว่าเรื่องนั้นเป็นข้อเท็จจริงหรือเป็นความคิดเห็นของผู้พูด

 • Question 6
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  "เราไม่แย่งกันทำความดี เพราะว่าความดีนี้ไม่ต้องแย่งกัน

  ความดีนี้ทุกคนทำได้เพราะความดีนี้ทำแล้วก็ดี ตามคำว่าดีนี้

  ทั้งนั้น ฉะนั้นถ้าช่วยกันทำดี ความดีนั้นก็จะใหญ่โตจะดียิ่งดีเยี่ยม"ใจความสำคัญคือข้อใด

  answer choices

  เราต้องไม่แย่งกันทำความดี

  ถ้าช่วยกันทำดีจะดีอย่างยอดเยี่ยม

  ความดีนี้ทุกคนทำได้

  ความดีนั้นทุกคนต้องช่วยกันทำ

 • Question 7
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  สำนวนไทยในข้อใดแสดงถึงการฟังอย่างมีวิจารณญาณ

  answer choices

  ฟังหูไว้หู

  ฟังเข้าหูซ้ายทะลุหูขวา

  ไปไหนมา สามวาสองศอก

  ฟังไม่ได้ศัพท์จับไปกระเดียด

 • Question 8
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  การรับสารในข้อใด ผู้ฟังและดูจะต้องใช้วิจารณญาณมากที่สุด

  answer choices

  การฟังสัมมนาเรื่องโบราณคดีใต้น้ำ

  การฟังโฆษณาผ่านสถานีโทรทัศน์

  การฟังธรรมะผ่านสถานีวิทยุแห่งประเทศไทย

  การฟังบทเพลงลูกทุ่งผ่านรายการลูกทุ่งยอดฮิต

 • Question 9
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  บทโฆษณาในข้อใดไม่ปรากฏถ้อยคำที่แฝงการโน้มน้าวใจ

  answer choices

  พักผ่อนอย่างราชา ที่ฮาน่ารีสอร์ต

  ปูนตรา สิงห์ ปูนเข้ม ฉาบง่าย สบายมือ

  โรงเรียนอนุบาลเด่นภพ มาตรฐานเดียวกับการเรียนการสอนระบบการศึกษาอเมริกา

  การออกกำลังกายอย่างเป็นประจำสม่ำเสมอ จะช่วยให้ร่างกายแข็งแรง เป็นที่อยู่ของจิตใจที่แจ่มใส

 • Question 10
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  การพูดโต้แย้งกับการโต้วาทีมีความแตกต่างกันอย่างไร

  answer choices

  การโต้แย้งเป็นพิธีการมากกว่าการโต้วาที

  การโต้วาทีเป็นพิธีการมากกว่าการโต้แย้ง

  การโต้แย้งใช้วาทศิลป์มากกว่าการโต้วาที

  การโต้วาทีใช้ในชีวิตประจำวันมากกว่าการโต้แย้ง

 • Question 11
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  ข้อใดไม่ควรกระทำอย่างยิ่งในการโต้วาที

  answer choices

  พูดเสียงดังเกินความจำเป็น

  เอ่ยชื่อผู้โต้วาทีฝ่ายตรงกันข้าม

  หัวเราะเมื่อฝ่ายตรงข้ามพูดผิด

  หมดเวลาแล้วยังพูดต่อไม่หยุดทันที

 • Question 12
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  ข้อความในข้อใดที่ผู้โต้วาทีไม่ควรใช้

  answer choices

  “ผมว่าเลี้ยงหมาดีกว่าปลูกต้นไม้แน่นอน”

  “การปลูกต้นไม้ ช่วยในเรื่องนิเวศน์วิทยาได้มากกว่า”

  “จะอยู่ขนำหรือคอนโดก็ดีพอ ๆ กัน แต่อยู่คอนโดย่อมดีกว่า”

  “ควรสร้างเขื่อนเพราะให้ประโยชน์ในเรื่องพลังงานไฟฟ้า”

 • Question 13
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  การโต้วาทีแตกต่างจากการอภิปรายในข้อใด

  answer choices

  การโต้วาทีมุ่งแสดงคารมและเอาชนะฝ่ายตรงข้าม

  การโต้วาทีเป็นการมุ่งให้ข้อมูลและข้อเท็จจริง

  การโต้วาทีต้องมีฝ่ายที่ขอทราบความคิดเห็น

  การโต้วาทีมุ่งที่จะแสดงข้อเท็จจริงเท่านั้น

 • Question 14
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  การพูดอภิปรายคืออะไร

  answer choices

  การพูดเพื่อโต้แย้งในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง

  การพูดเพื่อแสดงความเป็นผู้บริหาร

  การพูดเพื่อแสดงความรู้และแลกเปลี่ยนความรู้

  การพูดเพื่อแสดงความคิดเห็นส่วนตัวเป็นหลัก

 • Question 15
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  ข้อใดเป็นจุดมุ่งหมายหลักของการอภิปราย

  answer choices

  เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดและประสบการณ์

  เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านวิชาชีพ

  เพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้แสดงออก

  เพื่อหาข้อสรุป ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับปัญหาเรื่องใดเรื่องหนึ่ง

Report an issue
Why show ads?
Report Ad
Join a game