1st

grade

Image

PH 2 KELAS 9

5
plays

19 questions

Show Answers
See Preview
 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  30 seconds
  1 pt

  Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut !

  1. biji-bijian

  2. emas dan perak

  3. unggas

  4. kendraan bermotor

  5. Kambing

  Pernyataan yang termasuk harta yang wajib dizakatkan ditunjukan oleh nomer ....

  1, 2 dan 4

  1, 2 dan 5

  2, 3 dan 4

  2, 4 dan 5

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  30 seconds
  1 pt

  Pa Ahmad seorang peternak yang sukses, beliau mempunyai kambing yang banyak. Di akhir tahun beliau berkewajiban mengeluarkan zakat 1 ekor kambing jika Nishab (ukuran harta yang wajib dizakati) untuk hewan ternak kambing tersebut berjumlah ….

  25 ekor

  30 ekor

  35 ekor

  40 ekor

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  30 seconds
  1 pt

  Diantara golongan yang berhak menerima zakat adalah orang yang hatinya masih lembut seperti baru masuk Islam, golongan atau asnaf ini disebut ....

  Fakir

  Miskin

  Amil

  Muallaf

 • Explore all questions with a free account

  Already have an account?