Teza matematica, clasa a VII -a, sem I, 2019 - 2020
Save
Edit
Host a game
Live GameLive
Homework
Solo Practice
Practice
20 QuestionsShow answers
 • Question 1
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  Selectați un număr irațional

  answer choices

  2

  -2

  2,2

  2\sqrt{2}

 • Question 2
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  Rezultatul calculului  1694\sqrt{\frac{169}{4}}  este:

  answer choices

  13

  2

   132\frac{13}{2}  

   134\frac{13}{4}  

 • Question 3
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  Rezultatul calculului  5+5525+\sqrt{5\cdot\sqrt{5^2}}  este:

  answer choices

  5

  10

  15

  0

 • Question 4
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  Rezultatul calculului  (3664)(100144)\left(\sqrt{36}-\sqrt{64}\right)\cdot\left(\sqrt{100}-\sqrt{144}\right)   este:

  answer choices

  4

  -4

  1

  0

 • Question 5
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  Dacă scoatem factori de sub radical, atunci  147\sqrt{147}  este egal cu: 

  answer choices

   737\sqrt{3}  

   373\sqrt{7}  

  7

  3

 • Question 6
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  Dacă introducem factori sub radical, atunci  929\sqrt{2}  este egal cu:

  answer choices

   18\sqrt{18}  

   11\sqrt{11}  

   162\sqrt{162}  

   83\sqrt{83}  

 • Question 7
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  Pentru a compara numerele  272\sqrt{7}  și  424\sqrt{2}  trebuie folosit semnul:

  answer choices

   <<  

   >>  

   ==  

   \Longleftrightarrow  

 • Question 8
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  Rezultatul calculului  72+73\left|\sqrt{7}-2\right|+\left|\sqrt{7}-3\right|  este

  answer choices

  1

   272\sqrt{7}  

  -5

  0

 • Question 9
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  Rezultatul calculului  (5466)(4861524)\left(\sqrt{54}-\frac{6}{\sqrt{6}}\right)\cdot\left(\frac{48}{\sqrt{6}}-\frac{15}{\sqrt{24}}\right) este: 

  answer choices

  81

   6\sqrt{6}  

  24

   424\sqrt{2}  

 • Question 10
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  Rezultatul calculului  (82)1+(22)3(2)5\left(8\sqrt{2}\right)^{-1}+\left(2\sqrt{2}\right)^{-3}-\left(\sqrt{2}\right)^{-5}  este:

  answer choices

   232\frac{\sqrt{2}}{32}  

   232-\frac{\sqrt{2}}{32}  

   2\sqrt{2}  

  0

 • Question 11
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  În paralelogramul ABCD,  A=100°\angle A=100\degree  . Atunci  C\angle C  este egal cu:

  answer choices

   100°100\degree  

   80°80\degree  

   180°180\degree  

   90°90\degree  

 • Question 12
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  Un pătrat are perimetrul 64 cm. Atunci latura sa are lungimea de:

  answer choices

  16 cm

  8 cm

  9 cm

  32 cm

 • Question 13
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  Valoarea de adevăr a afirmației „Orice pătrat este romb” este:

  answer choices

  Adevărat

  Fals

 • Question 14
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  Diagonala unui pătrat cu latura de 4 cm este egală cu:

  answer choices

  4

   424\sqrt{2}  

   222\sqrt{2}  

  8

 • Question 15
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  Un trapez are baza mare egală cu 8 cm și linia mijlocie egală cu 6 cm. Atunci baza mică este egală cu:

  answer choices

  7 cm

  4 cm

  14 cm

  12 cm

 • Question 16
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  Un trapez dreptunghic are un unghi cu măsura de  45°45\degree și bazele de lungimi 14 cm și 10 cm. Înălțimea trapezului este egală cu: 

  answer choices

  4

  5

  6

  8

 • Question 17
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  Un triunghi dreptunghic are catetele de 5 cm și 12 cm. Atunci aria triunghiului și lungimea ipotenuzei sunt egale cu:

  answer choices

  30 cm2 ; 13 cm

  30 cm ; 13 cm2

  60 cm2 ; 17 cm

  60 cm ; 17 cm2

 • Question 18
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  Aria unui trapez care are linia mijlocie egală cu 18 cm și înălțimea egală cu 11 cm este egală cu

  answer choices

  150 cm2

  29 cm2

  198 cm2

  210 cm2

 • Question 19
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  În trijunghiul ABC, AD și BE sunt înălțimi. Dacă BC = 25 cm, AC = 15 cm, AD = 12 cm, atunci BE este egal cu:

  answer choices

  12

  18

  20

  16

 • Question 20
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  Perimetrul dreptunghiului MATE este 144 cm. Dragoș a colorat suprafața acestuia ca în figura alăturată, în trei culori: albastru, roșu și galben. Se știe că punctele B și C sunt mijloacele laturilor MA, respectiv ET și că AB=ME. Cât la sută din suprafața dreptunghiului reprezintă suprafața care nu este colorată cu albastru?

  answer choices

  25 %

  15 %

  35 %

  50%

Report an issue
Why show ads?
Report Ad
Join a game