Geometria
21 minutes ago
alexaskonieczna_40077
Save
Edit
Host a game
Live GameLive
Homework
Solo Practice
Practice
10 QuestionsShow answers
 • Question 1
  20 seconds
  Report an issue
  Q.

   Jaki jest wzór na pole prostokąta?

  answer choices

   P = a×bP\ =\ a\times b  

   P=a+bP=a+b  

   P=2a+2bP=2a+2b  

   P = a2P\ =\ a^2  

 • Question 2
  20 seconds
  Report an issue
  Q.

  Ile wynosi suma miar kątów wewnętrznych trójkąta?

  answer choices

  90°90\degree

  270°270\degree

  180°180\degree

  360°360\degree

 • Question 3
  20 seconds
  Report an issue
  Q.

  Jaki jest wzór na pole trójkąta?

  answer choices

  P=a×bP=a\times b

  P=12×a×hP=\frac{1}{2}\times a\times h

  P=a+b+cP=a+b+c

  P=a×hP=a\times h

 • Question 4
  20 seconds
  Report an issue
  Q.

  Ile wynosi suma miar kątów wewnętrznych czworokąta?

  answer choices

  270°270\degree

  90°90\degree

  180°180\degree

  360°360\degree

 • Question 5
  20 seconds
  Report an issue
  Q.

  Ile przekątnych ma kwadrat?

  answer choices

  1

  2

  3

  4

 • Question 6
  20 seconds
  Report an issue
  Q.

  Jaki jest wzór na pole koła?

  answer choices

  P=Π×r2P=\Pi\times r^2

  P=r2P=r^2

  P=2×Π×rP=2\times\Pi\times r

  P=d2P=d^2

 • Question 7
  20 seconds
  Report an issue
  Q.

  Jaką miarę ma każdy z kątów w kwadracie?

  answer choices

   45°45\degree  

   90°90\degree  

   180°180\degree  

  Każdy kąt ma inną miarę.

 • Question 8
  20 seconds
  Report an issue
  Q.

  Bok równoległoboku ma długość 5 cm, a wysokość na niego padająca ma długość 8 cm. Jakie jest pole tego równoległoboku?

  answer choices

  P=20 cm2P=20\ cm^2

  P=40 cmP=40\ cm

  P=40 cm2P=40\ cm^2

  P = 80 cm2P\ =\ 80\ cm^2

 • Question 9
  20 seconds
  Report an issue
  Q.

  Boki trójkąta mają długość 5 cm, 6 cm oraz 7 cm. Jaki jest obwód tego trójkąta?

  answer choices

  18 cm218\ cm^2

  18 cm18\ cm

  36 cm36\ cm

  36 cm236\ cm^2

 • Question 10
  20 seconds
  Report an issue
  Q.

  Średnica okręgu ma długość 10 cm. Jaka jest długość promienia tego okręgu?

  answer choices

  20 cm20\ cm

  10 cm10\ cm

  5 cm5\ cm

  Nie da się odpowiedzieć na to pytanie.

Report an issue
Why show ads?
Report Ad
Join a game